Sử [ Lịch Sử 8] Cách mạng Nga năm 1917

M

meongocxi

câu này chủ yếu là dựa vào hoàn cảnh để làm bạn nhé,
- đầu tiên là nguyên nhân dẫn tới cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917: cái này sgk đã khá rõ rồi, => nguy cơ 1 cuộc chiến tranh sẽ xảy ra là điều tất yếu
- Cách mạng tháng Hai thành công xong ở nước Nga tồn tại song song hai chính quyền là Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính và chính phủ tư sản lâm thời,hai chính quyền này đại diện cho quyền lợi của 2 giai cấp khác nhau vì vậy không thể cùng tồn tại được. Vì vậy mà Lênin và Đảng Bôn sê vích chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng lật đổ chính phủ tư sản lâm thời giành chính quyền về tay nhân dân lao động về tay những người vô sản.
=> như vậy trong 1917 ở nước Nga diễn ra 2 cuộc cách mạng để giành thắng lợi hoàn toàn.
 
I

ilovemyfriendforever

câu này chủ yếu là dựa vào hoàn cảnh để làm bạn nhé,
- đầu tiên là nguyên nhân dẫn tới cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917: cái này sgk đã khá rõ rồi, => nguy cơ 1 cuộc chiến tranh sẽ xảy ra là điều tất yếu
- Cách mạng tháng Hai thành công xong ở nước Nga tồn tại song song hai chính quyền là Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính và chính phủ tư sản lâm thời,hai chính quyền này đại diện cho quyền lợi của 2 giai cấp khác nhau vì vậy không thể cùng tồn tại được. Vì vậy mà Lênin và Đảng Bôn sê vích chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng lật đổ chính phủ tư sản lâm thời giành chính quyền về tay nhân dân lao động về tay những người vô sản.
=> như vậy trong 1917 ở nước Nga diễn ra 2 cuộc cách mạng để giành thắng lợi hoàn toàn.

Em bổ sung thêm 1 xíu thế này:
Trước khi CMT10 bùng nổ(SGK viết là hoàn cảnh và chúng ta hay gọi nó là "tiền đề CM" ấy ạ) thì nước Nga tồn tại 4 mâu thuẫn: Nông dân><địa chủ,VS><TS,ĐQ Nga với các dân tộc trong ĐQ Nga,ĐQ Nga>< các nước ĐQ khác;trong đó 2 mâu thuẫn chủ yếu là TS><VS;Nông dân >< địa chủ.Vì vậy cần phải có 1 cuộc CM DCTS để lật đổ PK và 1 cuộc CMVS giải quyết mâu thuẫn giữa TS và VS.

@:ko biết đúg ko nhể???
 
M

meongocxi

chị đồng ý cái này, thực chất đây là tiền đề chính trị của cuộc cách mạng.........................................................
 
M

muctim.eazy.vn

giải giùm mình đi

1.Diễn biến cách mạng tháng hai 1917 ở Nga? Ý nghĩa? Vì sao nói đây là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?
2.Diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga 1917?
3.Tại sao năm 1917 ở Nga lại có 2 cuộc cách mạng ?
4.Nội dung chính sách kinh tế mới của Lê nin và đảng Bôn sevic ( NEP)? Tác dụng của nó?
5.Sự phát triển kinh tế của Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân?
6.Vì sao kinh tế Mĩ rơi vào khủng hoảng 1929-1933? Nội dung chính sách kinh tế mới của Ru dơ ven? Tác dụng?
7.Sự phát triển kinh tế của Nhật sau chiến tranh TG I?
8.Vì sao kinh tế Nhật sớm rơi vào khủng hoảng? Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 tác động thế nào đến kinh tế Nhật? Giải pháp của chính quyền Nhật Bản?
9.Nguyên nhân, kết cục của chiến tranh TG thứ hai ( 1939-1945)? Em rút ra bài học gì từ cuộc chiến?
 
V

vuquynhthuhatinh

Cuộc Cách mạng tháng 2 - 1917 (theo lịch Nga) là của một cuộc cách mạng tư sản. Sau cuộc cách mạng này đã tồn tại song song hai chính quyền: Chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết. Sự tồn tại song song này hoàn toàn không có lợi cho việc khôi phục những khủng hoảng và phát triển kinh tế nước Nga. Vì thế Le-nin đã làm cuộc Cách mạng tháng Mười (tức là cuộc Cách mạng của chính quyền Xô viết nhằm lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời).

Quyết định này đã đem lại thắng lợi to lớn cho Chính quyền Xô viết, tạo tiền đề cho việc phát triển và bảo vệ nhà nước Nga còn non trẻ.:)&gt;-:)
 
D

dragonsquaddd

Câu 2

Hoàn Cảnh:
- Sau CM tháng hai dẫn tới 2 chính quyền song song tồn tại
- Chính Phủ tư sản lầm thời vẫn theo đuổi cuộc chiến tranh các nước đế quốc và đàn áp nhân dân
- Chính quyền Xô Viết lật đổ chính phủ lầm thời

Diễn Biến:
- 24.10 Lê nin lãnh đạo quân khởi nghĩa, nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Pêtơrôgrát và bao vây cung điện mùa đông
- 25.10 cung đện mùa đông bị chiếm
- Bộ trưởng chính phủ lâm thời bị bắt

Ý nghĩa:
-Làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận con người
-Đưa nhân dân lao động nên nắm quyền
-Thiết lập chế độ NNXHCN đầu tiên trên thế giới

-Dẫn đến những thay đổi lớn trên thế giới
-Cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những đk thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới
 
D

deadguy

Diễn biến Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga:
-Ngày 23-2-1917, 9 vạn nữ công nhân ở Pêtơrôgrát biểu tình.
-Ngày 27-2 cuộc Tổng bãi công trở thành khởi nghĩa vũ trang
- Binh lính ngã về phía cách mạng, quân khởi nghĩa chiếm công sở …Chế độ chuyên chế bị lật đổ. (0,5 điểm)
-Có tình hình hai chính quyền song song tồn tại.
+ Xô viết đại biểu công-nông-binh.
+ Chính phủ Lâm thời của giai cấp tư sản.
=>CMDCTS thắng lợi.

Tại sao Cách mạng tháng Hai là cách mạng tư sản Kiểu mới ?
+ Lật đổ chế độ phong kiến
+ Do giai cấp vô sản lãnh đạo (Đảng Bôn-sê-vich).
+ Động lực là quần chúng công nông.
+ Tiếp tục phát triển thành cách mạng XHCN.
 
S

sonytigon

Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có 2 cuộc cách mạng ?

Cuộc cách mạng lần thứ nhất vào tháng 2/1917 nhằm lật đổ chế độ PK Nga Hoàng, đem lại quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Cuộc cách mạng này do Lênin và Đảng Bôsêvich lãnh đạo, lực lượng chủ yếu là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Cuộc cách mạng này mang tính chất là cách mạng DCTS kiểu mới.
Tuy nhiên, sau cách mạng tháng Hai, cục diện 2 chính quyền // tồn tại ở nước Nga: Một là chính quyền Xô viết của Công - Nông, và 2 là chínhphủ lâm thời Tư sản(chính phủ của giai cấp bóc lột), vì vậy, Lênin và Đảng Bôsêvich đặt ra nhiệm vụ tiếp theo của cách mạng là phải tiếp tục lật đổ chính phủ lâm thời Tư sản, giành chính quyền hoàn toàn về tay Vô sản. Vì vậy cuộc cách mạng lần thứ 2 bùng nổ vào tháng Mười năm 1917 và đó là cuộc cách mạng XHCN.
:p;):D|-)
 

linhanhtt2612

Học sinh
Thành viên
24 Tháng tư 2017
42
12
31
Hà Nội
Nước Nga năm 1917 có 2 cuộc cách mạng là vì:
Sau cuộc cách mạng tháng Hai (cuộc cách mạng thứ nhất ) tuy lật đổ được chế độ phong kiến Nga hoàng,nhưng nước Nga vẫn tồn tại 2 chính quyền song song hai chính quyền. Đó là Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu cho công nhân,nông dân và binh lính. Hai chính quyền đó đại diện cho lợi ích của gia cấp đối kháng nên sẽ không thể cùng tồn tại. Trước tình hình đó, Lê-nin và đảng Bônsêvích quyết định dùng bạo lực cách mạng lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại, thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của Xô viết
 
Top Bottom