Ngoại ngữ Kiến thức tổng quát thể bị động

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia' bắt đầu bởi baochau1112, 30 Tháng tư 2017.

Lượt xem: 23,994

 1. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  1. It is expected that some solutions will be made
  → Some solutions are expected to be made.
  2. People think that climbing is a dangerous sport
  → Climbing is thought to be a dangerous sport.
  3. It is rumoured that the towers were built very long ago
  → The towers are rumoured to have been built very long ago.
  4. People say that mice are eaten by the cat.
  → Mice are said to be eaten by the cat.
  5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
  → The soldiers are said to have surrendered to the enemy.
  6. People believe that their wedding is taking place.
  → Their wedding is believed to be taking place.
  7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
  → The singer is thought to have been attacked by strangers.
  8. People know that the man put up with his wife too much.
  → The man is known to put up with his wife too much.
  9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
  → Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.
  10.He hides the broken cup in the drawer.
  → The broken cup is hidden in the drawer.
   
  baochau1112 thích bài này.
 2. hoangnga2709

  hoangnga2709 Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017" Thành viên

  Bài viết:
  1,022
  Điểm thành tích:
  339
  Nơi ở:
  Bình Định

  1. It is expected that some solutions will be made
  => Some solutions are expected to be made.
  2. People think that climbing is a dangerous sport
  => Climbing is thought to be dangerous sport.
  3. It is rumoured that the towers were built very long ago
  => The towers are rumoured to have been built very long ago.
  4. People say that mice are eaten by the cat.
  => Mice are said to be eaten by the cat.
  5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
  => The soldiers are said that to have surrendered to the enemy.
  6. People believe that their wedding is taking place.
  => Their wedding is believed to be taking place.
  7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
  => The singer is thought to be attacked by strangers.
  8. People know that the man put up with his wife too much.
  => The man is known to put up with his wife too much.
  9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
  => Alice secretary was appointed for the meeting.
  10.He hides the broken cup in the drawer.
  => The broken cup is hidden in the drawer.
   
  baochau1112 thích bài này.
 3. Ngọc's

  Ngọc's Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  596
  Điểm thành tích:
  201
  Nơi ở:
  Vĩnh Phúc
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lê Xoay

  1. It is expected that some solutions will be made
  => Some solutions are expected to be made.
  2. People think that climbing is a dangerous sport
  => Climbing is thought to be a dangerous sport.
  3. It is rumoured that the towers were built very long ago
  => The towers are rumoured to have been built very long ago.
  4. People say that mice are eaten by the cat.
  => Mice are said to be eaten by the cat.
  5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
  => The soldiers are said that to have surrendered to the enemy.
  6. People believe that their wedding is taking place.
  => Their wedding is believed to be taking place.
  7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
  => The singer is thought to be attacked by strangers.
  8. People know that the man put up with his wife too much.
  => The man is known to put up his wife to much.
  9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
  => Alice is appointed secretary for the meeting
  10.He hides the broken cup in the drawer.
  => The broken cup is hidden in the drawer.
  :):) Love you, bảo châu <3
   
  baochau1112 thích bài này.
 4. Pi Pi

  Pi Pi Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  65
  Điểm thành tích:
  69
  Nơi ở:
  Hà Nam

  1. It is expected that some solutions will be made
  => Some solutions are expected to be made
  2. People think that climbing is a dangerous sport
  => Climbing is thought to be a dangerous sport
  3. It is rumoured that the towers were built very long ago
  => The towers are rumoured to have been built very long ago.
  4. People say that mice are eaten by the cat.
  => Mice are said to be eaten by the cat.
  5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
  => The soldiers are said to have surrendered to the enemy
  6. People believe that their wedding is taking place.
  => Their wedding is believed to be talking place.
  7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
  => The singer is thought to have attacked by strangers
  8. People know that the man put up with his wife too much.
  => The man is known to put up with his wife too much
  9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
  => Alice was appointed secretary for the meeting by the committee
  10.He hides the broken cup in the drawer.
  => The broken cup is hidden in the drawer.
   
  baochau1112 thích bài này.
 5. Quang Trungg

  Quang Trungg Học sinh xuất sắc Thành viên

  Bài viết:
  4,677
  Điểm thành tích:
  879
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Mai Dịch

  1. It is expected that some solutions will be made
  - Some solutions are expected to be made.
  2. People think that climbing is a dangerous sport
  Climbing is thought to be a dangerous sport.
  3. It is rumoured that the towers were built very long ago
  - The towers are rumoured to have been built very long ago.
  4. People say that mice are eaten by the cat.
  - Mice are said to be eaten by the cat.
  5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
  - The soldiers are said to have surrendered to the enemy.
  6. People believe that their wedding is taking place.
  - Their wedding is believed to be taking place.
  7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
  - The singer is thought to have been attacked by strangers.
  8. People know that the man put up with his wife too much.
  - The man is known to put up with his wife too much.
  9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
  - Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.
  10.He hides the broken cup in the drawer.
  - The broken cup is hidden in the drawer.
   
  baochau1112 thích bài này.
 6. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Mấy câu này tương đối hay nhưng ko khó lắm. Do đó, mình sẽ đưa cấu trúc cho bài tập lần này:
  "People/They/ Someone... + say/think/ understand/expect/know/believe... + that + Clause
  => S + be + said/ thought/ understood/ expected/ known/ believed ... + to V1"

  Áp dụng vào là ok :D
  Sau đây là key chuẩn cho bài tập thể bị động ^^
  1. It is expected that some solutions will be made
  => Some solutions are expected to be made
  2. People think that climbing is a dangerous sport
  => Climbing is thought to be a dangerous sport
  3. It is rumoured that the towers were built very long ago
  => The towers are rumoured to have been built very long ago
  4. People say that mice are eaten by the cat.
  => Mice are said to be eaten by the cat
  5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
  => The soldiers are said to have surrendered to the enemy
  6. People believe that their wedding is taking place.
  => Their wedding is believed to be taking place
  7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
  => The singer is thought to have been attacked by strangers
  8. People know that the man put up with his wife too much.
  => The man is known to put up with his wife too much
  9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
  => Alice was appointed secretary for the meeting by the committee
  10.He hides the broken cup in the drawer.
  => The broken cup is hidden in the drawer
   
  Snowball fan kenYe Ye thích bài này.
 7. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Nào, hãy khởi động cùng 10 câu trắc nghiệm bị động nào :D

  @orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Pi Pi @Ye Ye

  1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

  A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

  2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

  A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

  3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

  A. give B. gives C. giving D. to give

  4/ They invited me ........... the weekend with them.

  A. spends B. spend C. to spend D. spending

  5/ He reminded me .......... the letter.

  A. post B. to post C. posting D. to posting

  6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

  A. for B. in C. of D. against

  7/ Mary apologized for ................. him earlier.

  A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

  8/ She advised him..................harder.

  A. to study B. to studying C. study D. studying

  9/ My mother asked me ..............the window.

  A. open B. opening C. to opening D. to open

  10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

  A. drive B. driving C. to drive D. to driving
   
 8. Tú Linh

  Tú Linh Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  170
  Điểm thành tích:
  71
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  wind

  1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

  A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

  2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

  A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

  3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

  A. give B. gives C. giving D. to give

  4/ They invited me ........... the weekend with them.

  A. spends B. spend C. to spend D. spending

  5/ He reminded me .......... the letter.

  A. post B. to post C. posting D. to posting

  6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

  A. for B. in C. of D. against

  7/ Mary apologized for ................. him earlier.

  A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

  8/ She advised him..................harder.

  A. to study B. to studying C. study D. studying

  9/ My mother asked me ..............the window.

  A. open B. opening C. to opening D. to open

  10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

  A. drive B. driving C. to drive D. to driving
  Chị ới.. :r2
   
  baochau1112 thích bài này.
 9. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Chị đây :D
  Phấn đấu cùng làm hơn 200 bài hôm nay nha :D
  E làm chuẩn 10/10 <3
   
  Tú Linh thích bài này.
 10. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

  A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

  2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

  A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

  3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

  A. give B. gives C. giving D. to give

  4/ They invited me ........... the weekend with them.

  A. spends B. spend C. to spend D. spending

  5/ He reminded me .......... the letter.

  A. post B. to post C. posting D. to posting

  6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

  A. for B. in C. of D. against

  7/ Mary apologized for ................. him earlier.

  A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

  8/ She advised him..................harder.

  A. to study B. to studying C. study D. studying

  9/ My mother asked me ..............the window.

  A. open B. opening C. to opening D. to open

  10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

  A. drive B. driving C. to drive D. to driving
   
  baochau1112 thích bài này.
 11. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Giỏi, e làm chuẩn 10/10 ^^
   
 12. Snowball fan ken

  Snowball fan ken Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  434
  Điểm thành tích:
  224

  1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

  A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

  2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

  A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

  3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

  A. give B. gives C. giving D. to give

  4/ They invited me ........... the weekend with them.

  A. spends B. spend C. to spend D. spending

  5/ He reminded me .......... the letter.

  A. post B. to post C. posting D. to posting

  6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

  A. for B. in C. of D. against

  7/ Mary apologized for ................. him earlier.

  A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

  8/ She advised him..................harder.

  A. to study B. to studying C. study D. studying

  9/ My mother asked me ..............the window.

  A. open B. opening C. to opening D. to open

  10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

  A. drive B. driving C. to drive D. to driving
   
  baochau1112 thích bài này.
 13. Thiên trường địa cửu

  Thiên trường địa cửu Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  549
  Điểm thành tích:
  181
  Nơi ở:
  Nghệ An

  1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

  A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

  2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

  A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

  3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

  A. give B. gives C. giving D. to give

  4/ They invited me ........... the weekend with them.

  A. spends B. spend C. to spend D. spending

  5/ He reminded me .......... the letter.

  A. post B. to post C. posting D. to posting

  6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

  A. for B. in C. of D. against
  7/ Mary apologized for ................. him earlier.

  A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

  8/ She advised him..................harder.

  A. to study B. to studying C. study D. studying

  9/ My mother asked me ..............the window.

  A. open B. opening C. to opening D. to open

  10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

  A. drive B. driving C. to drive D. to driving
  :D
   
  baochau1112 thích bài này.
 14. NYuuWindy

  NYuuWindy Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  218
  Điểm thành tích:
  66
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Củ Chi

  1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

  A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

  2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

  A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

  3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

  A. give B. gives C. giving D. to give

  4/ They invited me ........... the weekend with them.

  A. spends B. spend C. to spend D. spending

  5/ He reminded me .......... the letter.

  A. post B. to post C. posting D. to posting

  6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

  A. for B. in C. of D. against

  7/ Mary apologized for ................. him earlier.

  A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

  8/ She advised him..................harder.

  A. to study B. to studying C. study D. studying

  9/ My mother asked me ..............the window.

  A. open B. opening C. to opening D. to open

  10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

  A. drive B. driving C. to drive D. to driving
   
  baochau1112 thích bài này.
 15. Lưu Thị Thu Kiều

  Lưu Thị Thu Kiều Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  710
  Điểm thành tích:
  224
  Nơi ở:
  Bắc Ninh
  Trường học/Cơ quan:
  $\color{Blue}{\text{❄ Cô đơn vào đời ❄ }}$

  1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

  A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

  2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

  A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

  3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

  A. give B. gives C. giving D. to give

  4/ They invited me ........... the weekend with them.

  A. spends B. spend C. to spend D. spending

  5/ He reminded me .......... the letter.

  A. post B. to post C. posting D. to posting

  6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

  A. for B. in C. of D. against

  7/ Mary apologized for ................. him earlier.

  A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

  8/ She advised him..................harder.

  A. to study B. to studying C. study D. studying

  9/ My mother asked me ..............the window.

  A. open B. opening C. to opening D. to open

  10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

  A. drive B. driving C. to drive D. to driving
   
  baochau1112 thích bài này.
 16. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 9/9.
  Có 1 câu em làm sót. Hãy làm lại cho chị ^^

  Cậu làm đúng 10/10 <3

  E làm đúng 10/10 ^^

  E làm đúng 10/10 ^^
   
 17. Hàn Tuệ Lâm

  Hàn Tuệ Lâm Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  465
  Điểm thành tích:
  119
  Nơi ở:
  Du học sinh
  Trường học/Cơ quan:
  Hogwarts

  1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

  A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

  2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

  A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

  3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

  A. give B. gives C. giving D. to give

  4/ They invited me ........... the weekend with them.

  A. spends B. spend C. to spend D. spending

  5/ He reminded me .......... the letter.

  A. post B. to post C. posting D. to posting

  6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

  A. for B. in C. of D. against

  7/ Mary apologized for ................. him earlier.

  A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

  8/ She advised him..................harder.

  A. to study B. to studying C. study D. studying

  9/ My mother asked me ..............the window.

  A. open B. opening C. to opening D. to open

  10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

  A. drive B. driving C. to drive D. to driving
   
  baochau1112 thích bài này.
 18. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 10/10 ^^
   
 19. Ye Ye

  Ye Ye Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học Thành viên Hội viên CLB Ngôn từ

  Bài viết:
  2,064
  Điểm thành tích:
  409
  Nơi ở:
  Hà Nam
  Trường học/Cơ quan:
  NEU (Dream)

  1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

  A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

  2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

  A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

  3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

  A. give B. gives C. giving D. to give

  4/ They invited me ........... the weekend with them.

  A. spends B. spend C. to spend D. spending

  5/ He reminded me .......... the letter.

  A. post B. to post C. posting D. to posting

  6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

  A. for B. in C. of D. against

  7/ Mary apologized for ................. him earlier.

  A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

  8/ She advised him..................harder.

  A. to study B. to studying C. study D. studying

  9/ My mother asked me ..............the window.

  A. open B. opening C. to opening D. to open

  10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

  A. drive B. driving C. to drive D. to driving
   
  baochau1112Pi Pi thích bài này.
 20. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 10/10 nhé ^^
   
  Ye Ye thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY