Ngoại ngữ Kiến thức tổng quát thể bị động

Thiên trường địa cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
549
725
181
21
Nghệ An
Được rồi, cùng bắt đầu với 10 câu viết lại thuộc phần thể bị động nhé ^^ Khá đơn giản thôi mà ^^
Mọi người yên tâm lúc úp key sẽ có giải chi tiết nhé.

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Phùng Đức Trường @Pi Pi @Trần Ngọc Hoa

1. It’s possible to purify this water

2. It’s impossible to replace him

3. It’s essential to send this letter by airmail

4. It’s nessesary to keep your feet warm

5. It’s unnessary to learn the poem by heart

6. It’s your duty to obey the rule

7. People understand that knowledge is power

8. They think I am lazy

9. Is it necessary to wake him up?

10. They used to teach children at home
1. It’s possible to purify this water
This water can be purified
2. It’s impossible to replace him
He can't be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
This letter must be sent by airmail
4. It’s nessesary to keep your feet warm
Your feet should be kept warm
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
The poem shouldn't be learnt by heart
6. It’s your duty to obey the rule
I am supposed to obey the rule
7. People understand that knowledge is power
Knowledge is thought to be power
8. They think I am lazy
I am thought to be lazy
9. Is it necessary to wake him up?
Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
Children used to be taught at home
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Sao e ko làm hả Ngọc?
1. It’s possible to purify this water
This water can be purified
2. It’s impossible to replace him
He can't be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
This letter must be sent by airmail
4. It’s nessesary to keep your feet warm
Your feet should be kept warm
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
The poem shouldn't be learnt by heart
6. It’s your duty to obey the rule
I am supposed to obey the rule
7. People understand that knowledge is power
Knowledge is thought to be power
8. They think I am lazy
I am thought to be lazy
9. Is it necessary to wake him up?
Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
Children used to be taught at home
Hì, cậu làm đúng 10/10 ^^
 

Một Nửa Của Sự Thật

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
2,908
6
3,834
589
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
1. It’s possible to purify this water
This water can be purified.
2. It’s impossible to replace him
He can't be replaced.
3. It’s essential to send this letter by airmail
This letter must be sent by airmail.
4. It’s necessary to keep your feet warm
Your feet should be kept warm.
5. It’s unnecessary to learn the poem by heart
The poem shouldn't be learnt by heart.
6. It’s your duty to obey the rule
I am supposed to obey the rule.
7. People understand that knowledge is power
Knowledge is understood to be power.
8. They think I am lazy
I am thought to be lazy.
9. Is it necessary to wake him up?
Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
Children used to be taught at home.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Pi Pi

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2017
65
60
69
Hà Nam
1. It’s possible to purify this water
=> This water can't be purified

2. It’s impossible to replace him
=> He can't be replaced

3. It’s essential to send this letter by airmail
=> This letter must be sent by airmail

4. It’s nessesary to keep your feet warm
=> Your feet must be kept warm

5. It’s unnessary to learn the poem by heart
=> The poem mustn't be learnt by heart

6. It’s your duty to obey the rule
=>You are supposed to obey the rule

7. People understand that knowledge is power
=> It is understood that knowledge is power
or Knowledge is understood to be power


8. They think I am lazy
=> It is thought that I am lazy
or I am thought to be lazy


9. Is it necessary to wake him up?
=> Must he be woken up?

10. They used to teach children at home
=> Children used to be taught at home
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Lưu Thị Thu Kiều

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2017
710
1,214
249
Bắc Ninh
$\color{Blue}{\text{❄ Cô đơn vào đời ❄ }}$
1. It’s possible to purify this water
this water can be purified
2. It’s impossible to replace him
he can't be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
this letter must be sent by airmail
4. It’s nessesary to keep your feet warm
Your feet should be kept warm
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
The poem shouldn't be learnt by heart
6. It’s your duty to obey the rule
your supposed to obey the rule
7. People understand that knowledge is power
(cấu trúc này em chưa học)
8. They think I am lazy
I am thought to be lazy
9. Is it necessary to wake him up?
Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
children used to be taught at home
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Triêu Dươngg

Phụ trách nhóm Vật lí
Cu li diễn đàn
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,353
1
7,599
819
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
1. It’s possible to purify this water
[tex]\Rightarrow[/tex]This water can be purified
2. It’s impossible to replace him
[tex]\Rightarrow[/tex]He can't be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
[tex]\Rightarrow[/tex]This letter must be sent by airmail
4. It’s nessesary to keep your feet warm
[tex]\Rightarrow[/tex]Your feet should be kept warm
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
[tex]\Rightarrow[/tex]The poem shouldn't be learnt by heart
6. It’s your duty to obey the rule
[tex]\Rightarrow[/tex]I am supposed to obey the rule
7. People understand that knowledge is power
[tex]\Rightarrow[/tex]Knowledge is thought to be power
8. They think I am lazy
[tex]\Rightarrow[/tex]I'm thought to be lazy
9. Is it necessary to wake him up?
[tex]\Rightarrow[/tex]Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
[tex]\Rightarrow[/tex]Children used to be taught at home
 

Kim Thanh Bình

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng tư 2017
23
7
16
18
Vĩnh Phúc

"81. Toshico had her car repaired by a mechanic.

82. Ellen got Marvin typed her paper.

83. We got our house painted last week.

84. Dr Byrd is having the students written a composition.

85. Mark got his transcripts sent to the university.

86. Maria is having her hair cut tomorrow.

87. Will Mr. Brown have the porter carried his luggage to his car?88. The terrorists made the hostages lie down.
the hostages was made to lie down by the terrorists
89. Police advise drivers to use an alternative route. (Câu này advise chia theo chủ ngữ số nhiều sao police lại ko có "s" vậy ạ?)
Drivers were advised to use an alternative route by the polices.
90. She helps me to do all these difficult exercises."
I have
all these difficult exercises helped by her
:r10:r10:r10
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
1. It’s possible to purify this water
This water cant be purified

2. It’s impossible to replace him
he cant be replaced

3. It’s essential to send this letter by airmail
this letter need to be sent by airmail

4. It’s nessesary to keep your feet warm
your feet should be kept warm

5. It’s unnessary to learn the poem by heart
the poem shouldnt be learnt by heart

6. It’s your duty to obey the rule
you ought to obey the rule

7. People understand that knowledge is power
knowledge is understood to be power

8. They think I am lazy
i am thought to be lazy

9. Is it necessary to wake him up?
should he be woken up ?

10. They used to teach children at home
children used to be taught at home
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Ngọc's

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng ba 2017
596
555
201
19
Vĩnh Phúc
THPT Lê Xoay
1. It’s possible to purify this water
=> This water can be purified.
2. It’s impossible to replace him
=> He can't be replaced.
3. It’s essential to send this letter by airmail
=> This letter must be send by airmail.
4. It’s nessesary to keep your feet warm
=> Your feet should be kept warm.
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
=> The poem shouldn't be learnt by heart.
6. It’s your duty to obey the rule
=> I am supposed to obey the rule.
7. People understand that knowledge is power
=> Knowledge is thought to be power
8. They think I am lazy
=> I'm thought to be lazy.
9. Is it necessary to wake him up?
=> Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
=> The children used to be taught at home.
@baochau1112 : Một lần nữa xin lỗi chị về sự cố vừa rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn...:(:(
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,514
3,092
534
1. It’s possible to purify this water
This water can be purified
2. It’s impossible to replace him
He can be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
this letter can be sent by airmail
4. It’s nessesary to keep your feet warm
Your feel should be kept warm
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
the poem shouldnt be learned by heart
6. It’s your duty to obey the rule
I am supposed to obey the rule
7. People understand that knowledge is power
that knowledge is thought to be power
8. They think I am lazy
I'm thought to be clazy
9. Is it necessary to wake him up?
Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
children used to be taught at home
 
 • Like
Reactions: baochau1112

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,369
2,141
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
:c1diễn đàn lag nặng @Đình Hải
1. It’s possible to purify this water
This water can be purified
2. It’s impossible to replace him
He can be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
this letter can be sent by airmail
4. It’s nessesary to keep your feet warm
Your feel should be kept warm
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
the poem shouldnt be learned by heart
6. It’s your duty to obey the rule
I am supposed to obey the rule
7. People understand that knowledge is power
that knowledge is thought to be power
8. They think I am lazy
I'm thought to be clazy
9. Is it necessary to wake him up?
Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
children used to be taught at home
 
 • Like
Reactions: baochau1112

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,022
1,235
339
18
Bình Định
Được rồi, cùng bắt đầu với 10 câu viết lại thuộc phần thể bị động nhé ^^ Khá đơn giản thôi mà ^^
Mọi người yên tâm lúc úp key sẽ có giải chi tiết nhé.

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Phùng Đức Trường @Pi Pi @Trần Ngọc Hoa

1. It’s possible to purify this water

2. It’s impossible to replace him

3. It’s essential to send this letter by airmail

4. It’s nessesary to keep your feet warm

5. It’s unnessary to learn the poem by heart

6. It’s your duty to obey the rule

7. People understand that knowledge is power

8. They think I am lazy

9. Is it necessary to wake him up?

10. They used to teach children at home
a
1. It’s possible to purify this water
---->This water can be purified.
2. It’s impossible to replace him
---->He can't be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
---->This letter must be sent by airmail.
4. It’s nessesary to keep your feet warm
---->Your feet should be kept warm.
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
----->The poem shouldn't be learnt by heart.
6. It’s your duty to obey the rule
----->I am supposed to obey the rule.
7. People understand that knowledge is power
----->Knowledge is thought to be power.
8. They think I am lazy
------>It is thought that I an lazy.
9. Is it necessary to wake him up?
----->Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
----->Children used to be taught at home.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
1. It’s possible to purify this water
→ This water can be purified
2. It’s impossible to replace him
→ He can't be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
→ This letter must be sent by airmail
4. It’s nessesary to keep your feet warm
→ Your feet should be kept warm
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
→ The poem shouldn't be learnt by heart
6. It’s your duty to obey the rule
→ I am supposed to obey the rule
7. People understand that knowledge is power
→ Knowledge is thought to be power
8. They think I am lazy
→ I am thought to be lazy
9. Is it necessary to wake him up?
→ Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
→ Children used to be taught at home
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Tú Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2017
170
218
71
Hà Nội
wind
Được rồi, cùng bắt đầu với 10 câu viết lại thuộc phần thể bị động nhé ^^ Khá đơn giản thôi mà ^^
Mọi người yên tâm lúc úp key sẽ có giải chi tiết nhé.

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Phùng Đức Trường @Pi Pi @Trần Ngọc Hoa
1. It’s possible to purify this water

2. It’s impossible to replace him

3. It’s essential to send this letter by airmail

4. It’s nessesary to keep your feet warm

5. It’s unnessary to learn the poem by heart

6. It’s your duty to obey the rule

7. People understand that knowledge is power

8. They think I am lazy

9. Is it necessary to wake him up?

10. They used to teach children at home
1. It’s possible to purify this water
=> this water can't be purified

2. It’s impossible to replace him
=> he can't be replaced

3. It’s essential to send this letter by airmail
=> this letter must be sent by airmail

4. It’s nessesary to keep your feet warm
=> Your feet should be kept

5. It’s unnessary to learn the poem by heart
=> The poem shouldn't be learned by heart

6. It’s your duty to obey the rule
=> You are supposed to obey the rule

7. People understand that knowledge is power
=> Knowledge is understood to be power
8. They think I am lazy
=> I am thought to be lazy

9. Is it necessary to wake him up?
=> Should he be waken up ?

10. They used to teach children at home
=> Children used to be taught by them at home
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. It’s possible to purify this water
This water can be purified
2. It’s impossible to replace him
He can't be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
This letter must be sent by airmail
4. It’s nessesary to keep your feet warm
Your feet should be kept warm
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
The poem shouldn't be learnt by heart
6. It’s your duty to obey the rule
I am supposed to obey the rule
7. People understand that knowledge is power
Knowledge is thought to be power
8. They think I am lazy
I am thought to be lazy
9. Is it necessary to wake him up?
Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
Children used to be taught at home
1. It’s possible to purify this water
This water can be purified.
2. It’s impossible to replace him
He can't be replaced.
3. It’s essential to send this letter by airmail
This letter must be sent by airmail.
4. It’s necessary to keep your feet warm
Your feet should be kept warm.
5. It’s unnecessary to learn the poem by heart
The poem shouldn't be learnt by heart.
6. It’s your duty to obey the rule
I am supposed to obey the rule.
7. People understand that knowledge is power
Knowledge is understood to be power.
8. They think I am lazy
I am thought to be lazy.
9. Is it necessary to wake him up?
Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
Children used to be taught at home.
1. It’s possible to purify this water
=> This water can't be purified

2. It’s impossible to replace him
=> He can't be replaced

3. It’s essential to send this letter by airmail
=> This letter must be sent by airmail

4. It’s nessesary to keep your feet warm
=> Your feet must be kept warm

5. It’s unnessary to learn the poem by heart
=> The poem mustn't be learnt by heart

6. It’s your duty to obey the rule
=>You are supposed to obey the rule

7. People understand that knowledge is power
=> It is understood that knowledge is power
or Knowledge is understood to be power


8. They think I am lazy
=> It is thought that I am lazy
or I am thought to be lazy


9. Is it necessary to wake him up?
=> Must he be woken up?

10. They used to teach children at home
=> Children used to be taught at home
1. It’s possible to purify this water
this water can be purified
2. It’s impossible to replace him
he can't be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
this letter must be sent by airmail
4. It’s nessesary to keep your feet warm
Your feet should be kept warm
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
The poem shouldn't be learnt by heart
6. It’s your duty to obey the rule
your supposed to obey the rule
7. People understand that knowledge is power
(cấu trúc này em chưa học)
8. They think I am lazy
I am thought to be lazy
9. Is it necessary to wake him up?
Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
children used to be taught at home
1. It’s possible to purify this water
[tex]\Rightarrow[/tex]This water can be purified
2. It’s impossible to replace him
[tex]\Rightarrow[/tex]He can't be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
[tex]\Rightarrow[/tex]This letter must be sent by airmail
4. It’s nessesary to keep your feet warm
[tex]\Rightarrow[/tex]Your feet should be kept warm
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
[tex]\Rightarrow[/tex]The poem shouldn't be learnt by heart
6. It’s your duty to obey the rule
[tex]\Rightarrow[/tex]I am supposed to obey the rule
7. People understand that knowledge is power
[tex]\Rightarrow[/tex]Knowledge is thought to be power
8. They think I am lazy
[tex]\Rightarrow[/tex]I'm thought to be lazy
9. Is it necessary to wake him up?
[tex]\Rightarrow[/tex]Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
[tex]\Rightarrow[/tex]Children used to be taught at home
"81. Toshico had her car repaired by a mechanic.

82. Ellen got Marvin typed her paper.

83. We got our house painted last week.

84. Dr Byrd is having the students written a composition.

85. Mark got his transcripts sent to the university.

86. Maria is having her hair cut tomorrow.

87. Will Mr. Brown have the porter carried his luggage to his car?88. The terrorists made the hostages lie down.
the hostages was made to lie down by the terrorists
89. Police advise drivers to use an alternative route. (Câu này advise chia theo chủ ngữ số nhiều sao police lại ko có "s" vậy ạ?)
Drivers were advised to use an alternative route by the polices.
90. She helps me to do all these difficult exercises."
I have
all these difficult exercises helped by her
:r10:r10:r10
1. It’s possible to purify this water
This water cant be purified

2. It’s impossible to replace him
he cant be replaced

3. It’s essential to send this letter by airmail
this letter need to be sent by airmail

4. It’s nessesary to keep your feet warm
your feet should be kept warm

5. It’s unnessary to learn the poem by heart
the poem shouldnt be learnt by heart

6. It’s your duty to obey the rule
you ought to obey the rule

7. People understand that knowledge is power
knowledge is understood to be power

8. They think I am lazy
i am thought to be lazy

9. Is it necessary to wake him up?
should he be woken up ?

10. They used to teach children at home
children used to be taught at home
1. It’s possible to purify this water
=> This water can be purified.
2. It’s impossible to replace him
=> He can't be replaced.
3. It’s essential to send this letter by airmail
=> This letter must be send by airmail.
4. It’s nessesary to keep your feet warm
=> Your feet should be kept warm.
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
=> The poem shouldn't be learnt by heart.
6. It’s your duty to obey the rule
=> I am supposed to obey the rule.
7. People understand that knowledge is power
=> Knowledge is thought to be power
8. They think I am lazy
=> I'm thought to be lazy.
9. Is it necessary to wake him up?
=> Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
=> The children used to be taught at home.
@baochau1112 : Một lần nữa xin lỗi chị về sự cố vừa rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn...:(:(
1. It’s possible to purify this water
This water can be purified
2. It’s impossible to replace him
He can be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
this letter can be sent by airmail
4. It’s nessesary to keep your feet warm
Your feel should be kept warm
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
the poem shouldnt be learned by heart
6. It’s your duty to obey the rule
I am supposed to obey the rule
7. People understand that knowledge is power
that knowledge is thought to be power
8. They think I am lazy
I'm thought to be clazy
9. Is it necessary to wake him up?
Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
children used to be taught at home
:c1diễn đàn lag nặng @Đình Hải
1. It’s possible to purify this water
This water can be purified
2. It’s impossible to replace him
He can be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
this letter can be sent by airmail
4. It’s nessesary to keep your feet warm
Your feel should be kept warm
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
the poem shouldnt be learned by heart
6. It’s your duty to obey the rule
I am supposed to obey the rule
7. People understand that knowledge is power
that knowledge is thought to be power
8. They think I am lazy
I'm thought to be clazy
9. Is it necessary to wake him up?
Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
children used to be taught at home
a
1. It’s possible to purify this water
---->This water can be purified.
2. It’s impossible to replace him
---->He can't be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
---->This letter must be sent by airmail.
4. It’s nessesary to keep your feet warm
---->Your feet should be kept warm.
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
----->The poem shouldn't be learnt by heart.
6. It’s your duty to obey the rule
----->I am supposed to obey the rule.
7. People understand that knowledge is power
----->Knowledge is thought to be power.
8. They think I am lazy
------>It is thought that I an lazy.
9. Is it necessary to wake him up?
----->Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
----->Children used to be taught at home.
1. It’s possible to purify this water
→ This water can be purified
2. It’s impossible to replace him
→ He can't be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
→ This letter must be sent by airmail
4. It’s nessesary to keep your feet warm
→ Your feet should be kept warm
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
→ The poem shouldn't be learnt by heart
6. It’s your duty to obey the rule
→ I am supposed to obey the rule
7. People understand that knowledge is power
→ Knowledge is thought to be power
8. They think I am lazy
→ I am thought to be lazy
9. Is it necessary to wake him up?
→ Should he be waken up?
10. They used to teach children at home
→ Children used to be taught at home
1. It’s possible to purify this water
=> this water can't be purified

2. It’s impossible to replace him
=> he can't be replaced

3. It’s essential to send this letter by airmail
=> this letter must be sent by airmail

4. It’s nessesary to keep your feet warm
=> Your feet should be kept

5. It’s unnessary to learn the poem by heart
=> The poem shouldn't be learned by heart

6. It’s your duty to obey the rule
=> You are supposed to obey the rule

7. People understand that knowledge is power
=> Knowledge is understood to be power
8. They think I am lazy
=> I am thought to be lazy

9. Is it necessary to wake him up?
=> Should he be waken up ?

10. They used to teach children at home
=> Children used to be taught by them at home
Bài này làm cx lâu rồi nên chị úp key nhé và cho lời giải chi tiết câu quan trọng nhé ^^
Tất cả đều tuân theo cấu trúc bị động S + be + P.P
1. It’s possible to purify this water
=> This water can be purified
2. It’s impossible to replace him
=> He can't be replaced
3. It’s essential to send this letter by airmail
=> This letter must be sent by airmail
4. It’s nessesary to keep your feet warm
=> Your feet should be kept warm
5. It’s unnessary to learn the poem by heart
=> The poem shouldn't be learnt by heart
6. It’s your duty to obey the rule
=> I am supposed to obey the rule

=> It + be + one's duty + to + V1 = S + be + supposed + to V1

7. People understand that knowledge is power
=> Knowledge is understood to be power

=> People/They/ Someone... + say/think/ understand... + that + Clause = S + be + said/ thought/ understood... + to V1

8. They think I am lazy
=> I am thought to be lazy

=> People/They/ Someone... + say/think/ understand... + that + Clause = S + be + said/ thought/ understood... + to V1

9. Is it necessary to wake him up?
=> Should he be waken up?

=> (be) necessary = should + V1: nên


10. They used to teach children at home
=> Children used to be taught at home
 
 • Like
Reactions: Tú Linh

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Sau đây là đề mới nha mọi người :) Lưu ý là mk sẽ check đáp án trong tối nay ^^

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Phùng Đức Trường @Pi Pi @Trần Ngọc Hoa

1. It is expected that some solutions will be made
=> Some solutions _____________________________.
2. People think that climbing is a dangerous sport
=> Climbing _____________________________.
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
=> The towers _____________________________.
4. People say that mice are eaten by the cat.
=> Mice _____________________________.
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
=> The soldiers _____________________________.
6. People believe that their wedding is taking place.
=> Their wedding _____________________________.
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
=> The singer _____________________________.
8. People know that the man put up with his wife too much.
=> The man _____________________________.
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
=> Alice __________________________________
10.He hides the broken cup in the drawer.
=> _________________________
 

TajSaker

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
779
1,071
194
1. It is expected that some solutions will be made
=> Some solutions are expected to be made
2. People think that climbing is a dangerous sport
=> Climbing is thought to be a dangerous sport
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
=> The towers are rumoured to have been built very long ago
4. People say that mice are eaten by the cat.
=> Mice are said to be eaten by the cat
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
=> The soldiers are said to have surrendered to the enemy
6. People believe that their wedding is taking place.
=> Their wedding is believed to be taking place
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
=> The singer is thought to have been attacked by strangers
8. People know that the man put up with his wife too much.
=> The man is known to put up with his wife too much
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
=> Alice was appointed secretary for the meeting by the committee
10.He hides the broken cup in the drawer.
=> The broken cup is hidden in the drawer
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Một Nửa Của Sự Thật

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
2,908
6
3,834
589
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
1. It is expected that some solutions will be made
=> Some solutions are expected to have been made.
2. People think that climbing is a dangerous sport
=> Climbing is thought to be a dangerous sport.
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
=> The towers is rumored to have been built very long ago.
4. People say that mice are eaten by the cat.
=> Mice is said to be eaten by the cat.
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
=> The soldiers is said to be surrendered to the enemy.
6. People believe that their wedding is taking place.
=> Their wedding is believed to have been taken place.
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
=> The singer is thought to have been attacked by strangers.
8. People know that the man put up with his wife too much.
=> The man is known to be put up with his wife too much.
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
=> Alice secretary was appointed for the meeting by the committee.
10.He hides the broken cup in the drawer.
=> The broken cup is hidden in the drawer.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,369
2,141
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
1. It is expected that some solutions will be made
=> Some solutions are expected to be made
2. People think that climbing is a dangerous sport
=> Climbing is thought to be a dangerous sport
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
=> The towers are rumoured to have been built very long ago
4. People say that mice are eaten by the cat.
=> Mice is said to be eaten by the cat
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
=> The soldiers are said to have been surrendered to the enemy
6. People believe that their wedding is taking place.
=> Their wedding is believed to be taken place
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
=> The singer is thought to have been attacked by stranger
8. People know that the man put up with his wife too much.
=> The man is known to put up ......
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
=> Alice was appointed to secretary for the meeting.
10.He hides the broken cup in the drawer.
=>he broken cup is hidden in the drawer.
 

Triêu Dươngg

Phụ trách nhóm Vật lí
Cu li diễn đàn
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,353
1
7,599
819
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
1. It is expected that some solutions will be made
[tex]\Rightarrow[/tex] Some solutions are expected to be made
2. People think that climbing is a dangerous sport
[tex]\Rightarrow[/tex] Climbing is thought to be a dangerous sport
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
[tex]\Rightarrow[/tex] The towers are rumoured to have been built very long ago
4. People say that mice are eaten by the cat.
[tex]\Rightarrow[/tex] Mice are said to be eaten by the cat
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
[tex]\Rightarrow[/tex] The soldiers are said to have surrendered to the enemy
6. People believe that their wedding is taking place.
[tex]\Rightarrow[/tex]Their wedding is believed to be taking place
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
[tex]\Rightarrow[/tex] The singer is thought to have been attacked by strangers
8. People know that the man put up with his wife too much.
[tex]\Rightarrow[/tex]The man is known to put up with his wife too much
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
[tex]\Rightarrow[/tex] Alice was appointed secretary for the meeting by the committee
10.He hides the broken cup in the drawer.
[tex]\Rightarrow[/tex] The broken cup is hidden in the drawer
 
Top Bottom