Ngoại ngữ Kiến thức tổng quát thể bị động

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia' bắt đầu bởi baochau1112, 30 Tháng tư 2017.

Lượt xem: 23,994

 1. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Sau đây là key nhé mấy đứa ^_^
  @Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Lưu Thị Thu Kiều @Eddie225 @joon_young#1 @Một Nửa Của Sự Thật @orangery @Narumi04 @Anh Hi @Autumn Maple @Tú Linh @Hàn Tuệ Lâm@tranvandong08 @zzh0td0gzz @Jotaro Kujo @NYuuWindy
  1. The detective is watching them talking
  ->they are being watched talking by the detective
  2. They let him do whatever he liked
  ->He was allowed to do whatever he liked
  3. They won’t let you go in without an invitation
  ->You won't be allowed to go in without an invitation
  4. Don’t let anyone read this letter
  ->Don't let this letter be read
  5. He let his assistant deal with this matter
  ->His assistant is allowed to deal with this matter
  6. I won’t let anyone tough this
  ->Nobody will be allowed to tough this
  7. The coach wants to choose him for the national team
  ->He is chosen for the national team by the coach
  8. She wants to feed the baby every 3 hours
  ->She wants the baby to be fed every 3 hours
  9. He doesn’t want anyone use his phone
  ->He doesn't want his phone to be used
  10. They arrange to meet us by taxi
  ->We is arranged to meet by taxi by them
  hoặc -> They arrange for us to be met by taxi
   
  Snowball fan ken thích bài này.
 2. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Như chị đã nói, bây giờ chị cho công thức về thể bị động nhé ^^
  @Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Lưu Thị Thu Kiều @Eddie225 @joon_young#1 @Một Nửa Của Sự Thật @orangery @Narumi04 @Anh Hi @Autumn Maple @Tú Linh @Hàn Tuệ Lâm @tranvandong08 @zzh0td0gzz @Jotaro Kujo @NYuuWindy
  1. see/make/hear sb do sth = sb tobe seen/made/heard to do sth

  Thấy/bắt/nghe thấy ai đó làm gì = ai đó bị thấy/bắt/nghe thấy làm gì

  People often see him leave home early = he is often seen to leave home early

  Mọi người thường thấy anh ta rời nhà sớm = anh ta thường bị thấy rời nhà sớm

  Someone heard her sing late at night = she was heard to sing late at night

  Ai đó đã nghe thấy cô ấy hát muộn ban đêm = cô ấy bị nghe thấy hát muộn ban đêm

  2. see/hear/watch/feel sb doing sth = sb tobe seen/heard/watched/felt doing sth

  Some one saw him driving a car = he was seen driving a car

  Ai đó nhìn thấy anh ta đang lái xe = anh ta bị nhìn thấy đang lái xe

  No one has ever heard her singing = she hasn’t been heard singing

  Không ai nghe thấy cô ta đang hát = cô ta không được nghe thấy đang hát

  3. want sb to do sth = want sth tobe done by sb

  Muốn ai đó làm gì = muốn cái gì được làm bởi ai đó

  She wants to feed the baby every 3 hours = she wants the baby tobe fed every 3 hours

  Cô ấy muốn cho con ăn 3 giờ 1 lần = cô ấy muốn đứa trẻ được ăn 3 giờ 1 lần

  He doesn’t want anybody to use his phone = he doesn’t want his phone tobe used by anyone

  Anh ấy không muốn ai đó sử dụng điện thoại

  4. arrange to do sth = arrange for sth tobe done

  Sắp xếp để làm cái gì = sắp xếp cho cái gì được làm

  They arrange to meet us by taxi = they arrange for us tobe met by taxi

  They arrange to decorate the christmas tree with colorful lights = they arrange for the Christmas tree tobe decorated with colourful lights

  5. suggest/ advise/ recommend + ving sth = suggest/ advise/ recommend that sth should be + p2

  Đề nghị/khuyên/đề xuất làm gì = đề nghị/khuyên/đề xuất rằng cái gì nên được làm

  Someone suggested making the exam easier = someone suggested that the exam should be made easier

  She recommended installing a phone = she recommended that a phone should be installed

  6. V + ving = V + being done

  He wore dark glasses to avoid people recognizing him = he wore dark glasses to avoid being recognized

  She was afraid of someone attacking her = she was afraid of being attacked

  7. used to +V = used to be + pp2

  She used to bring up children in a traditional way = children used to be brought in a traditional way

  8. people say that he is a spy
  => it is said that he is a spy
  => He is said to be a spy

  Những động từ khác cũng được sử dụng như cấu trúc này

  Think (nghĩ rằng) / believe (tin)/ consider (cho rằng)/ understand/ expect (mong rằng)/ know/ report (thông báo)

  People think that the ship is unsinkable = it is thought that the ship is unsinkable / the ship is thought to be unsinkable

  9. it’s possible / impossible to do sth = sth can/can’t be done

  Nó là có thể hoặc không thể làm cái gì = cái gì đó có thể hoặc không thể được làm

  It’s impossible to grow rice on such a poor soil = rice can’t be grown on such a poor soil

  It’s possible to purify this water = this water can be purified

  10. it’s necessary/unnecessary to do sth = sth should / shouldn’t be done

  It’s necessary to keep your feet warm = your feet should be kept warm

  It’s unnecessary to learn the poem by heart = the poem shouldn’t be learnt by heart

  11. it’s one’s duty to do sth = sb tobe supposed to do sth

  Trách nhiệm của ai đó phải làm gì = ai đó có trách nhiệm làm gì

  It’s children’s duty to obey their parents = children are supposed to obey their parents =>

  It’s your duty to solve this problem = you are supposed to solve this problem

  12. it’s essential to do sth/ it’s essential not to do sth = sth must be done/ sth musn’t be done

  Cần thiết phải làm cái gì/ không cần thiết phải làm cái gì

  It’s essential to send this letter by airmail = this letter must be sent by airmail

  It’s essential not to damage the environment
   
 3. NYuuWindy

  NYuuWindy Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  218
  Điểm thành tích:
  66
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Củ Chi

  1. The detective is watching them talking
  They are being watched talking by the detective
  2. They let him do whatever he liked
  He is let to do whatever he liked
  3.They won’t let you go in without an invitation
  You won't be let to go in without an invitation
  4. Don’t let anyone read this letter
  Don't let this letter be read
  5. He let his assistant deal with this matter
  His assistant was let to deal with this matter
  6. I won’t let anyone tough this
  No one will be allowed to tough this
  7. The coach wants to choose him for the national team
  He is chosen for the national team by the coach
  8. She wants to feed the baby every 3 hours
  The baby is fed every 3 hours
  9. He doesn’t want anyone use his phone
  No one is allowed to use his phone
  10. They arrange to meet us by taxi
  We are met by taxi
   
  baochau1112 thích bài này.
 4. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 6/10 nhé ^^
  E tham khảo đáp án chị đã post ở trên nhé ^^
   
 5. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Sau đây là đề mới của ngày hôm nay nhé ^^
  @orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @Hoàng Hương Giang @Nhóc lười A2 @toilatot @_ Yub _ @chua...chua @Pé's Nhân Mã @thanhbinh2002 @Di Thư @TajSaker @ThuytrangNguyen2000
  @Tú Linh @Phan Thị Xuân Huyên @hoangnga2709 @kingsman(lht 2k2) @hoangthianhthu1710@gmail.com @huonggiangnb2002 @xuanthanhqmp @Ng.Klinh @NYuuWindy @cryquotes@gmail.com @Khả Dii @Một Nửa Của Sự Thật @tranvandong08 @Mưa Tím Sky @boyfriend905 @Thiên trường địa cửu @luuthaouyen1106@gmail.com @Dangtp Lan
  1. They arrange to hold a meeting in this city

  2. Someone suggested making the examination easier

  3. He recommended inviting only relatives

  4. She was afraid of someone attacking her

  5. They used to study this class

  6. She used to bring up children in a tradditional way

  7. You have to finish this work today

  8. They are having to dig a big hole

  9. People say that he is a spy

  10. People think that the rich are not always happy
   
  _ Yub _ thích bài này.
 6. joon_young#1

  joon_young#1 Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  639
  Điểm thành tích:
  229
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lê Quý Đôn

  1. They arrange to hold a meeting in this city
  => They arrange for a meeting to be held in this city
  2. Someone suggested making the examination easier
  => Someone suggested that the examination should be made easier
  3. He recommended inviting only relatives
  => He recommended that only relatives should be invited
  4. She was afraid of someone attacking her
  => She was afraid of being attacked
  5. They used to study this class
  => This class used to be studied in
  6. She used to bring up children in a tradditional way
  => Children used to be brought up in a traditional way
  7. You have to finish this work today
  => This work has to be finished today
  8. They are having to dig a big hole
  => A big hole is having to be digged
  9. People say that he is a spy
  => He is said to be a spy
  10. People think that the rich are not always happy
  => It's thought that the rich are not always happy
   
  baochau1112hoangnga2709 thích bài này.
 7. TajSaker

  TajSaker Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  779
  Điểm thành tích:
  194

  1. They arrange to hold a meeting in this city
  A meeting is arranged to be held in this city
  2. Someone suggested making the examination easier
  The examination is suggested to be made easier
  3. He recommended inviting only relatives
  It is recommended that only relatives are invited
  4. She was afraid of someone attacking her
  She was afraid of being attacked
  5. They used to study this class
  This class used to be studied
  6. She used to bring up children in a traditional way
  Children used to be brought up in a traditional way
  7. You have to finish this work today
  This work has to be finished today
  8. They are having to dig a big hole (câu này mình thấy kì kì?)
  A big hole has to be dug
  9. People say that he is a spy
  He is said to be a spy
  10. People think that the rich are not always happy
  The rich are thought not to be always happy
   
  baochau1112 thích bài này.
 8. orangery

  orangery Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  420
  Điểm thành tích:
  229
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  $\color{green}{\text{C-o-s-mos}}$

  1. They arrange to hold a meeting in this city
  ----> A meeting is arranged to be held.
  2. Someone suggested making the examination easier
  -----> The examination was suggested to be made easier
  3. He recommended inviting only relatives
  ----> Only relatives were recommended inviting.
  4. She was afraid of someone attacking her
  ----> She was afraid of being attacked
  5. They used to study this class
  ----> This class used to be studied
  6. She used to bring up children in a traditional way
  ----> Children used to be brought up in a traditional way
  7. You have to finish this work today
  --->This work has to be finished today
  8. They are having to dig a big hole
  --- >A big hole has to be dug
  9. People say that he is a spy
  ----> He is said to be a spy by people.
  10. People think that the rich are not always happy
  ---> The rich are not thought to be always happy
   
  baochau1112 thích bài này.
 9. Lưu Thị Thu Kiều

  Lưu Thị Thu Kiều Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  710
  Điểm thành tích:
  224
  Nơi ở:
  Bắc Ninh
  Trường học/Cơ quan:
  $\color{Blue}{\text{❄ Cô đơn vào đời ❄ }}$


  1. They arrange to hold a meeting in this city
  a meeting is arranged to hold in this city
  they arrange for a meeting to be held in this city

  2. Someone suggested making the examination easier
  someone suggested that the examination should be made easier
  3. He recommended inviting only relatives
  he recommended that only relatives should be invited
  4. She was afraid of someone attacking her
  she was afraid of being attacked
  5. They used to study this class
  this class used to be studied
  6. She used to bring up children in a tradditional way
  children used to be brought up in a traditional way
  7. You have to finish this work today
  this work has to be finished today
  8. They are having to dig a big hole
  a big hole is being had to dig
  9. People say that he is a spy
  he is said tobe a spy
  10. People think that the rich are not always happy
  the rich are not thought tobe always happy
   
  baochau1112 thích bài này.
 10. _ Yub _

  _ Yub _ Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  802
  Điểm thành tích:
  144
  Nơi ở:
  Hưng Yên
  Trường học/Cơ quan:
  THPT

  1. They arrange to hold a meeting in this city
  => They arrange for a meeting to be held in this city
  2. Someone suggested making the examination easier
  => Someone suggested that the examination should be made easier
  3. He recommended inviting only relatives
  => He recommended that only relatives should be invited
  4. She was afraid of someone attacking her
  => She was afraid of being attacked
  5. They used to study this class
  => This class used to be studied in
  6. She used to bring up children in a traditional way
  => Children used to be brought up in a traditional way
  7. You have to finish this work today
  => This work has to be finished today
  8. They are having to dig a big hole
  => A big hole is having to be digged
  9. People say that he is a spy
  => He is said to be a spy
  10. People think that the rich are not always happy
  => It's thought that the rich are not always happy
   
  baochau1112Ng.Klinh thích bài này.
 11. Tú Linh

  Tú Linh Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  170
  Điểm thành tích:
  71
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  wind

  1. They arrange to hold a meeting in this city
  => They arrange for a meeting to be held in this city

  2. Someone suggested making the examination easier
  => Someone suggested that the examination should be made easier

  3. He recommended inviting only relatives
  => He recommended that relatives should be only invited

  4. She was afraid of someone attacking her
  => She was afraid of being attacked

  5. They used to study this class
  => This class used to be studied in

  6. She used to bring up children in a tradditional way
  => Children used to be brought up in a traditional way

  7. You have to finish this work today
  => This work has to be finished today

  8. They are having to dig a big hole
  => A big hold are being digged

  9. People say that he is a spy
  => He is said to be a spy

  10. People think that the rich are not always happy
  => It is thought that the rick are not always happy
   
  baochau1112 thích bài này.
 12. hoangnga2709

  hoangnga2709 Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017" Thành viên

  Bài viết:
  1,022
  Điểm thành tích:
  339
  Nơi ở:
  Bình Định

  1. They arrange to hold a meeting in this city
  ---->They arrange for a meeting to be held in this city.
  2. Someone suggested making the examination easier
  ----> Someone suggested that the examination should be made easier.
  3. He recommended inviting only relatives
  ---->He recommended that only relatives should be invited.
  4. She was afraid of someone attacking her
  ---->She was afraid of being attacked.
  5. They used to study this class
  ---->This class used to be studied.
  6. She used to bring up children in a traditional way
  ---->Children used to be brought up in a traditional way.
  7. You have to finish this work today
  ---->This work has to be finished today.
  8. They are having to dig a big hole
  ---->A big hole is having to be digged.
  9. People say that he is a spy
  ---->It is said that he is a spy.
  10. People think that the rich are not always happy
  ---->It is thought that the rich are not always happy.
   
  baochau1112 thích bài này.
 13. ThuytrangNguyen2000

  ThuytrangNguyen2000 Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  17
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Nghệ An

  1. They arrange to hold a meeting in this city
  => They arrange for a meeting to be held in this city

  2. Someone suggested making the examination easier
  => Someone suggested that the examination should be made easier

  3. He recommended inviting only relatives
  => He recommended that relatives should be only invited

  4. She was afraid of someone attacking her
  => She was afraid of being attacked

  5. They used to study this class
  => This class used to be studied

  6. She used to bring up children in a tradditional way
  => Children used to be brought up in a traditional way

  7. You have to finish this work today
  => This work has to be finished today

  8. They are having to dig a big hole
  => A big hold are being digged

  9. People say that he is a spy
  => He is said to be a spy

  10. People think that the rich are not always happy
  => The rich is thought not to be always happy
   
  baochau1112hoangnga2709 thích bài này.
 14. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  1. They arrange to hold a meeting in this city
  → They arrange for a meeting to be held in this city
  2. Someone suggested making the examination easier
  → Someone suggested that the examination should be made easier
  3. He recommended inviting only relatives
  → He recommended that only relatives should be invited
  4. She was afraid of someone attacking her
  → She was afraid of being attacked
  5. They used to study this class
  → This class used to be studied
  6. She used to bring up children in a traditional way
  → Children used to be brought up in a traditional way
  7. You have to finish this work today
  → This work has to be finished today
  8. They are having to dig a big hole
  → A big hole is having to be dug
  9. People say that he is a spy
  → It is said that he is a spy
  He is said to be a spy
  10. People think that the rich are not always happy
  → It is thought that the rich are not always happy
  The rich are thought not to be always happy
   
 15. Snowball fan ken

  Snowball fan ken Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  434
  Điểm thành tích:
  224

  1. They arrange to hold a meeting in this city
  They arrange for a meeting to be held in this city

  2. Someone suggested making the examination easier
  . Someone suggested that the examination should be made easier

  3. He recommended inviting only relatives
  He recommended relatives should be invited only

  4. She was afraid of someone attacking her
  She was afraid of being attacked

  5. They used to study this class
  This class used to be studied by them

  6. She used to bring up children in a traditional way
  Children used to be brought by her in a traditional way

  7. You have to finish this work today
  this work have to be finished today by you

  8. They are having to dig a big hole
  a big hole is having to be dug

  9. People say that he is a spy
  he is said to be a spy

  10. People think that the rich are not always happy
  it's thought the rich are not always happy
   
  baochau1112Ng.Klinh thích bài này.
 16. Hàn Tuệ Lâm

  Hàn Tuệ Lâm Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  465
  Điểm thành tích:
  119
  Nơi ở:
  Du học sinh
  Trường học/Cơ quan:
  Hogwarts

  1. They arrange to hold a meeting in this city
  They arrange for a meeting to be held in this city.
  2. Someone suggested making the examination easier
  Someone suggested that the examination should be made easier.
  3. He recommended inviting only relatives
  He recommended that only relatives should be invited.
  4. She was afraid of someone attacking her
  She was afraid of being attacked by someone.
  5. They used to study this class
  This class used to be studied by them.
  6. She used to bring up children in a tradditional way
  Children used to be brought by her in a traditional way .
  7. You have to finish this work today
  This work have to be finished by you today.
  8. They are having to dig a big hole
  A big hole is having to be dug.
  9. People say that he is a spy
  He is said to be a spy.
  10. People think that the rich are not always happy
  → It is thought that the rich are not always happy.
   
  baochau1112Ng.Klinh thích bài này.
 17. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 9/10
  Cậu làm đúng 10/10
  Câu 8, ừ cậu. Nó bị sai thì rồi. Đúng là "They have to dig a big hole" cơ ^^
  Nhưng mk ẩu nên ko check lại đề :D hihi, thôi cho nó next cx đc ^^
  E làm đúng 10/10
  E làm đúng 9/10 ^^
  E làm đúng 8/10.
  E làm đúng 9/10
  E làm đúng 9/10.
  E làm đúng 9/10.
  E làm đúng 10/10.
  E làm đúng 10/10.
  Lưu ý là ko cần by them, by her đâu nhé
  E làm đúng 10/10
   
  hoangnga2709Tú Linh thích bài này.
 18. Quang Trungg

  Quang Trungg Học sinh xuất sắc Thành viên

  Bài viết:
  4,677
  Điểm thành tích:
  879
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Mai Dịch

  1. The detective is watching them talking
  ->they are being watched talking by the detective
  2. They let him do whatever he liked
  ->He was allowed to do whatever he liked
  3. They won’t let you go in without an invitation
  ->You won't be allowed to go in without an invitation
  4. Don’t let anyone read this letter
  ->Don't let this letter be read
  5. He let his assistant deal with this matter
  ->His assistant is allowed to deal with this matter
  6. I won’t let anyone tough this
  ->Nobody will be allowed to tough this
  7. The coach wants to choose him for the national team
  ->He is chosen for the national team by the coach
  8. She wants to feed the baby every 3 hours
  ->She wants the baby to be fed every 3 hours
  9. He doesn’t want anyone use his phone
  ->He doesn't want his phone to be used
  10. They arrange to meet us by taxi
  ->We is arranged to meet by taxi by them
   
  baochau1112Ng.Klinh thích bài này.
 19. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Giờ chị úp key luôn nhé thay cho việc chấm bài tiếp :D

  @orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @chua...chua @Pé's Nhân Mã @thanhbinh2002 @Di Thư @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's

  1. They arrange to hold a meeting in this city
  → They arrange for a meeting to be held in this city
  2. Someone suggested making the examination easier
  → Someone suggested that the examination should be made easier
  3. He recommended inviting only relatives
  → He recommended that only relatives should be invited
  4. She was afraid of someone attacking her
  → She was afraid of being attacked
  5. They used to study this class
  → This class used to be studied
  6. She used to bring up children in a traditional way
  → Children used to be brought up in a traditional way
  7. You have to finish this work today
  → This work has to be finished today
  8. They are having to dig a big hole
  → A big hole is having to be dug
  9. People say that he is a spy
  → It is said that he is a spy
  He is said to be a spy
  10. People think that the rich are not always happy
  → It is thought that the rich are not always happy
  The rich are thought not to be always happy
   
  Tú Linh, Snowball fan ken, orangery3 others thích bài này.
 20. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Được rồi, cùng bắt đầu với 10 câu viết lại thuộc phần thể bị động nhé ^^ Khá đơn giản thôi mà ^^
  Mọi người yên tâm lúc úp key sẽ có giải chi tiết nhé.

  @orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Phùng Đức Trường @Pi Pi @Trần Ngọc Hoa

  1. It’s possible to purify this water

  2. It’s impossible to replace him

  3. It’s essential to send this letter by airmail

  4. It’s nessesary to keep your feet warm

  5. It’s unnessary to learn the poem by heart

  6. It’s your duty to obey the rule

  7. People understand that knowledge is power

  8. They think I am lazy

  9. Is it necessary to wake him up?

  10. They used to teach children at home
   
  Ng.Klinh, zzh0td0gzz, Ngọc's1 other person thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY