Hóa ( lớp 9)

Nhị Tiếu Khuynh Quốc

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười 2017
184
115
44
20
Thái Nguyên
Tinopal,Nitrat,Hàn the,DEHP,Sulfite,Formol(HCHO),Chì, thủy ngân, arsenic,Hóa chất bảo quản sodium benzoate,Hóa chất bảo vệ thực vật endo sulfan và metamidophos,Các phẩm màu trong thực phẩm,....
 
Top Bottom