English THPT grammar & reading

ng.htrang2004

Mod Anh
Cu li diễn đàn
9 Tháng chín 2017
6,036
1
9,967
1,034
18
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
X.
3. wrong (There's nothing wrong: không có gì sai)
5. Also (Sau "but" không dùng dấu phẩy và không dùng song song "but" và "although" trong một câu.
XI.
1. Bỏ "be" sau "how"
3. How heavy is your suitcase?
4. What is Peter's height?

Còn lại chính xác rồi em nhé.

Em tham khảo: [Chia sẻ] Kinh nghiệm ôn thi HSG tỉnh và đỗ trường chuyên Anh
 
Top Bottom