Toán 6 Giúp em với

Wallhappe

Học sinh mới
28 Tháng sáu 2023
15
7
6
28
Đà Nẵng
Để giải thích cách 400/10π bằng 4√10, chúng ta cần sử dụng một số kiến thức về đơn vị đo góc và căn bậc hai. Trong trường hợp này, π đại diện cho số Pi, một hằng số không đổi xấp xỉ 3.14159.

Đầu tiên, chúng ta chia 400 cho 10π như sau: 400 / (10π).

Rút gọn 10π thành một dạng căn bậc hai bằng cách nhân và chia với cùng một giá trị căn bậc hai. Điều này giúp ta loại bỏ π ra khỏi mẫu số và mang nó vào phần tử số.

10π có thể viết lại thành 10 * √(π²), vì π² chính là giá trị của π khi được bình phương.

Áp dụng điều này vào phép chia: 400 / (10π) = 400 / (10 * √(π²)).

Tiếp theo, ta thấy rằng 10 và 400 có thể rút gọn được thành √100 và √(400²), tương ứng.

Vì vậy, 400 / (10π) = √(400²) / (√100 * √(π²)).

400 / (10π) = 400 / (10 * √100 * √(π²)) = (400 / 10) * (√(400²) / (√100 * √(π²))).

Cuối cùng, ta nhận thấy √(400²) = 400 và √100 = 10.

Do đó, 400 / (10π) = (400 / 10) * (√(400²) / (√100 * √(π²))) = 40 * (400 / (10 * 10 * √(π²))).

Với π ≈ 3.14159, ta có thể xấp xỉ √(π²) ≈ √(3.14159²) ≈ √(9.87) ≈ √10.

Từ đó, ta có: 40 * (400 / (10 * 10 * √(π²))) ≈ 40 * (400 / (10 * 10 * √10)) = 40 * (400 / (100 * √10)).

Rút gọn thêm, ta có: 40 * (400 / (100 * √10)) = 40 * (4 / √10).

Cuối cùng, 40 * (4 / √10) = 160 / √10 = 4√10.

Vì vậy, 400 / (10π) tương đương với 4√10.
Hơi dài dòng xíu :p
 
  • Love
Reactions: loinm71tn
Top Bottom