English THPT Giải thích ngữ pháp

Bút Bi Tím

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2020
209
132
51
Bình Thuận
Watching the World go by
  • Love
Reactions: ngoc610

ngoc610

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng ba 2022
275
186
61
17
Đồng Nai
Câu 01: Mệnh đề quan hệ rút gọn
Trade Treaties which are being promoted and signed between..........has facilitated...........
=> Trade Treaties being promoted and signed.........................................has facilitated.............
Câu 02: bị động tiếp diễn
Bút Bi Tím2 câu trên là bị động tiếp diễn nhưng đâu mang nghĩa tiếp diễn?
Mk vẫn chx hiểu cách dùng lắm, cậu giải thích giúp mk đc ko?
 

Bút Bi Tím

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2020
209
132
51
Bình Thuận
Watching the World go by
2 câu trên là bị động tiếp diễn nhưng đâu mang nghĩa tiếp diễn?
Mk vẫn chx hiểu cách dùng lắm, cậu giải thích giúp mk đc ko?
ngoc610Cái này tại ý của người viết thôi em.
(1) Countries were promoting and siging Trade Treaties => Trade Treaties were being promoted and signed.
(2) Undeveloped nations are bringing a new era of prosperity with the support..........=> A new era of prosperity is being brought to...
 
  • Love
Reactions: ngoc610
Top Bottom