Toán 9 giải phương trình

boywwalkman

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng bảy 2021
440
426
61
17
Quảng Nam
THPT chuyên Lê Thánh Tông

Darkness Evolution

Duke of Mathematics
Thành viên
27 Tháng năm 2020
617
1,086
146
14
Vĩnh Phúc
THCS Vĩnh Yên
Mới đọc qua và mình chưa làm nhưng mình có ý tưởng, bạn thử biến đổi [tex]6-x=\frac{7-x}{2}+\frac{5-x}{2}[/tex] rồi đặt ẩn phụ thử xem nhỉ.
Chỗ này nên để thành $6-x= \frac{7-x-(x-5)}{2}= \frac{(7-x)-(x-5)}{(7-x)+(x-5)}$
Xong đặt ẩn phụ là các căn bậc ba thì sẽ hay hơn
 
Top Bottom