English THPT Find the word which has a different sound in the part underlined

anhvh0809

Học sinh mới
10 Tháng sáu 2024
7
1
6
Hà Nội
C. cabin
Homecare, nanny, and natural
all have the short "a" sound like in "hat".
Cabin has the short "e" sound like in "bed".
 

ghehoaphat

Học sinh
Thành viên
19 Tháng bảy 2021
89
37
36
44
hoaphatsaigon.com
TP Hồ Chí Minh
DSG
C. cabin
Homecare, nanny, and natural
all have the short "a" sound like in "hat".
Cabin has the short "e" sound like in "bed".
anhvh0809ơ mình tưởng "cabin" cũng âm "a" là /æ/ (như trong từ "hat"), nhưng chữ "i" phía sau làm thay đổi âm thanh một chút, khiến nó khác với các từ còn lại chứ :D
 
Top Bottom