exercise

Vanh7012

Học sinh
Thành viên
1 Tháng một 2016
123
54
36
20
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Chọn và giải thích từng câu giúp mình với!!!

1. The family has a very important role in ... children.
A. social B. socialist C. socializing D. socialism
2. Buckingham Palace is a major tourist .... in London
A. attract B. attraction C. attractive D. attractiveness
3. Our parents join hands to give us a nice house and a happy home
A. deal with B. manage C. help together C. work together
4. Different conservation efforts have been .... in order to save endangered species
A. give B. made C. done D. take
5. Humans benefit greatly from the many medicines and other products that .... provides
A. diversity B. environment C. biodiversity D. habitat
6. The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial .... and pollution
A. chance B. damage C. production D. exploitation
7. Over, plant species and, animal species around the globe are .... with extinction
A. threatened C. carried C. dealt D. worried
8. Whenever he picks up a book, he reads bits here and there or in other words he ....
A. digests B. tastes C. chews D. swallows
 

Giang Phạm

Học sinh
Thành viên
2 Tháng năm 2017
30
21
21
1. The family has a very important role in ... children.
A. social B. socialist C. socializing D. socialism
Sau giới từ mình thường cộng với V-ing, Danh từ, Cụm danh từ
Cuối câu mình có "children" là một danh từ rồi thì trước nó sẽ là một tính từ. A, B đều là tính từ.(B vừa là tính từ vừa là danh từ)
A có nghĩa: xã hội. B : chủ nghĩa xã hội => chọn A
Dịch: Gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong xã hội trẻ em. (nếu dùng chủ nghĩa xã hội trẻ em thì rất không hợp lí)
 

Nguyễn Quốc Sang

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng một 2018
622
797
144
Gia Lai
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Chọn và giải thích từng câu giúp mình với!!!
1. The family has a very important role in ... children.
A. social B. socialist C. socializing D. socialism
2. Buckingham Palace is a major tourist .... in London
A. attract B. attraction C. attractive D. attractiveness
3. Our parents join hands to give us a nice house and a happy home
A. deal with B. manage C. help together C. work together
4. Different conservation efforts have been .... in order to save endangered species
A. give B. made C. done D. take
5. Humans benefit greatly from the many medicines and other products that .... provides
A. diversity B. environment C. biodiversity D. habitat
6. The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial .... and pollution
A. chance B. damage C. production D. exploitation
7. Over, plant species and, animal species around the globe are .... with extinction
A. threatened C. carried C. dealt D. worried
8. Whenever he picks up a book, he reads bits here and there or in other words he ....
A. digests B. tastes C. chews D. swallows
Mình hơi mệt bạn nhờ m.n gt nha
 
  • Like
Reactions: Vanh7012

Vanh7012

Học sinh
Thành viên
1 Tháng một 2016
123
54
36
20
Sau giới từ mình thường cộng với V-ing, Danh từ, Cụm danh từ
Cuối câu mình có "children" là một danh từ rồi thì trước nó sẽ là một tính từ. A, B đều là tính từ.(B vừa là tính từ vừa là danh từ)
A có nghĩa: xã hội. B : chủ nghĩa xã hội => chọn A
Dịch: Gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong xã hội trẻ em. (nếu dùng chủ nghĩa xã hội trẻ em thì rất không hợp lí)
đáp án là C đó cậu
 

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
đáp án là C đó cậu
Đáp án câu này là C
social: có tính chất xã hội
socializing: xã hội hóa
The family has a very important role in socializing children.
Tạm dịch: Gia đình có vai trò quan trọng trong việc xã hội hóa cho trẻ em
 

Giang Phạm

Học sinh
Thành viên
2 Tháng năm 2017
30
21
21
2. Buckingham Palace is a major tourist .... in London
A. attract B. attraction C. attractive D. attractiveness
Chọn B. Giải thích
Đáp án đều mang nghĩa là hấp dẫn
Dịch: Cung điện Buckingham là một địa điểm thu hút khách du lịch lớn ở London.
Sau a mình cần một cụm danh từ, danh từ
major: (adj) lớn, chính+ tourist (n) du khách+ cần Noun để tạo thành cụm danh từ
Ở đáp án có B và D là danh từ và đều chỉ sự hấp dẫn, sự thu hút. Tuy nhiên "attaction" thì chỉ sự hấp dẫn ở một địa điểm, danh lam thắng cảnh còn "attractiveness" thì chỉ sự hấp dẫn ở con người nên mình chọn B
 
  • Like
Reactions: Vanh7012

Vanh7012

Học sinh
Thành viên
1 Tháng một 2016
123
54
36
20
Chọn và giải thích từng câu giúp mình với!!!
1. The family has a very important role in ... children.
A. social B. socialist C. socializing D. socialism
2. Buckingham Palace is a major tourist .... in London
A. attract B. attraction C. attractive D. attractiveness
3. Our parents join hands to give us a nice house and a happy home
A. deal with B. manage C. help together C. work together
4. Different conservation efforts have been .... in order to save endangered species
A. give B. made C. done D. take
5. Humans benefit greatly from the many medicines and other products that .... provides
A. diversity B. environment C. biodiversity D. habitat
6. The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial .... and pollution
A. chance B. damage C. production D. exploitation
7. Over, plant species and, animal species around the globe are .... with extinction
A. threatened C. carried C. dealt D. worried
8. Whenever he picks up a book, he reads bits here and there or in other words he ....
A. digests B. tastes C. chews D. swallows
Mình hơi mệt bạn nhờ m.n gt nha

giải thích giúp mình câu 1 được không b?
#phuongdaitt1: Mình đã giải thích rồi
 

Giang Phạm

Học sinh
Thành viên
2 Tháng năm 2017
30
21
21
3. Our parents join hands to give us a nice house and a happy home
A. deal with B. manage C. help together D. work together
Chọn D. work together
Giải thích:
Dịch: Bố mẹ của chúng ta chung tay để mang lại cho chúng ta một ngôi nhà đẹp và hạnh phúc
Câu này thì mình cần biết các cụm từ bằng nhau của nó thôi.
Join hands mang nghĩa là Chung tay
A: đối phó với
B: quản lí
C: giúp đỡ lẫn nhau
D: làm việc cùng nhau (chung tay)
 
  • Like
Reactions: Vanh7012

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
1. The family has a very important role in ... children.
A. social B. socialist C. socializing D. socialism
Đáp án câu này là C
social: có tính chất xã hội
socializing: xã hội hóa
The family has a very important role in socializing children.
Tạm dịch: Gia đình có vai trò quan trọng trong việc xã hội hóa cho trẻ em
2. Buckingham Palace is a major tourist .... in London
A. attract B. attraction C. attractive D. attractiveness
tourist attraction: địa điểm du lịch
3. Our parents join hands to give us a nice house and a happy home
A. deal with B. manage C. help together C. work together
join hands = work together: cùng chung tay làm việc
4. Different conservation efforts have been .... in order to save endangered species
A. give B. made C. done D. take
make effort: cố gắng
5. Humans benefit greatly from the many medicines and other products that .... provides
A. diversity B. environment C. biodiversity D. habitat
biodiversity: đa dạng sinh học
6. The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial .... and pollution
A. chance B. damage C. production D. exploitation
Dịch: Những nguyên nhân quan trọng của việc tuyệt chủng các chủng loại là sự phá hủy môi trường sống tự nhiên, khai thác thương mại và ô nhiễm
7. Over, plant species and, animal species around the globe are .... with extinction
A. threatened C. carried C. dealt D. worried
Dịch: Hơn .... loài thực vật và động vật trên toàn cầu đang bị đe dọa tuyệt chủng.
8. Whenever he picks up a book, he reads bits here and there or in other words he ....
A. digests B. tastes C. chews D. swallows
read bits: đọc một chút
digest: đọc và nghiền ngẫm
taste: đọc qua loa
chews: nghiền ngẫm
swallow: nuốt
 
  • Like
Reactions: Vanh7012

Giang Phạm

Học sinh
Thành viên
2 Tháng năm 2017
30
21
21
5. Humans benefit greatly from the many medicines and other products that .... provides
A. diversity B. environment C. biodiversity D. habitat
Chọn C
Theo mình thì câu này phải hiểu nghĩa thôi.
A: (n) đa dạng
B: (n) môi trường
C:(n)sự đa dạng sinh học
D: (n) nơi sinh sống
Medicines: thuốc (thuộc về mặt y học) nên không thể tự nhiên môi trường hay nơi sinh sống nó có mà phải có sự nghiên cứu của con người trong đó có liên quan đến sinh học.
Con người được hưởng rất nhiều lợi ích từ các loại thuốc và các sản phẩm khác cái mà do sự đa dạng sinh học cung cấp
 
  • Like
Reactions: Vanh7012
Top Bottom