Each sentence has a mistake. Find and correct it:

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1. The puppets made of wood and then painted.
2. Lan writes that letter to do an invitation.
3. I want to talk for 10 second about my favourite hobby.
4. A good know of English is very useful in our modern life.
5. Children are made working hard at school and at home as well.
6. My father works for a volunteer in my country.

Cảm ơn mọi người ^^
 

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,501
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
1. The puppets made of wood and then painted.
2. Lan writes that letter to do an invitation.
3. I want to talk for 10 second about my favourite hobby.
4. A good know of English is very useful in our modern life.
5. Children are made working hard at school and at home as well.
6. My father works for a volunteer in my country.

Cảm ơn mọi người ^^
1 made - are made
2 do - make
3 for - an
4 khow - knowledge
5 working - by working
6 for - as
Bạn tham khảo
 

Minh Tín

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười 2017
1,209
687
141
1. The puppets made of wood and then painted.
2. Lan writes that letter to do an invitation.
3. I want to talk for 10 second about my favourite hobby.
4. A good know of English is very useful in our modern life.
5. Children are made working hard at school and at home as well.
6. My father works for a volunteer in my country.

Cảm ơn mọi người ^^
1. made -> are made
(bị động)
2. do -> make
(cụm từ: make an invitation)
3. second -> seconds
(Số nhiều do sau 10)
4. know -> knowledge
(Danh từ do sau mạo từ và tình từ)
5. working -> to work
(make somebody do something => Somebody be made to do something: bắt ai đó làm gì)
6. for -> as.
(muốn nói nghề thì dùng as)
 
  • Like
Reactions: Iam_lucky_girl
Top Bottom