Vật lí Dòng điện không đổi

Paulo Herrera

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng ba 2017
128
40
79
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Tính điện trở tương đương của những đoạn mạch điện sau đây, biết rằng các điện trở đều bằng nhau và bằng R=12 ôm
BXDUqUs.jpg
 

Dun-Gtj

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng ba 2017
395
430
179
Thanh Hóa
..
H1
Rtđ = R1 +R2 =24
H2
1/Rtđ = 1/[tex]R_{23}[/tex]+1/[tex]R_{1}[/tex]
= 1/(R2 + R3) + 1/R1
=> Rtđ = 8
H3 R23 = R2+R3 =24
[tex]\frac{1}{R_{123}}[/tex] = [tex]\frac{1}{R_{23}}[/tex] + [tex]\frac{1}{R_{1}}[/tex]
=> [tex]\frac{1}{R_{123}}[/tex] = 8
Rtđ = [tex]R_{123}[/tex] + R = 20
 
Top Bottom