English THCS điền từ đúng

Hoàng Thu Thiên

Học sinh
Thành viên
7 Tháng chín 2021
169
94
21
Hưng Yên
Trung Học Phổ Thông Hồng Đức
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

gain / marks / on / recreational / footsteps

when / ceremony / associate / activity / objection

Perhaps the most common type of tourism is what most people (1)_________ with traveling: recreation tourism. This is (2)___________ people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun. Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places regularly visited by (3)_________ tourists.
If the (4)____________ of one’s visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism. They may attend festivals and ceremonies in order to (5)____________ a better understanding of the people, their beliefs and their practices.
For tourists who want to see wildlife or take the joy of just being in the middle of the nature, nature tourism is the answer. Ecotourism and nature treks are all part of this kind of tourism. Bird watching, for example, is one activity that nature tourists are fond of doing. What (6)_______ this kind of tourism is that it has low impact (7)_-------------- the local community.
Religious tourism is another type of tourism where people go to a religious location or locations to follow the (8)__________ of their founder or to attend a religious (9) ___________.
Medical or health tourism is a relatively new type of tourist (10) _____________ where the main focus of the travel is improving one’s health, physical appearance or fitness.
 
  • Like
Reactions: Hien Dang

Hà Võ Khánh Linh

Học sinh
Thành viên
4 Tháng chín 2021
35
26
21
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
1. associate
2. when
3. recreational
4. objective
5. gain
6. marks
7. on
8. footsteps
9. ceremony
10. activity

Cậu tham khảo nhá, chúc cậu học tốt
 

Hien Dang

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
2 Tháng chín 2021
836
1
858
136
20
Nam Định
NEU
Để làm dạng bài điền từ này, trước hết bạn cần nắm chắc các kiến thức về các loại từ trong tiếng anh và có kỹ năng đọc hiểu đoạn văn đến một mức nhất định.

Perhaps the most common type of tourism is what most people (1)____associate (kết nối với)_____ with traveling: recreation tourism. This is (2)___when________ people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun. Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places regularly visited by (3)____recreational (giải trí)_____ tourists.
If the (4)_____objection (chỗ này có vẻ như đề bị sai, là objective mới đúng)_______ of one’s visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism. They may attend festivals and ceremonies in order to (5)_____gain (đạt được)_______ a better understanding of the people, their beliefs and their practices.
For tourists who want to see wildlife or take the joy of just being in the middle of the nature, nature tourism is the answer. Ecotourism and nature treks are all part of this kind of tourism. Bird watching, for example, is one activity that nature tourists are fond of doing. What (6)___marks____ this kind of tourism is that it has low impact (7)_-------on------- the local community.
Religious tourism is another type of tourism where people go to a religious location or locations to follow the (8)___footsteps (follow one's footsteps: tiếp nối con đường)_______ of their founder or to attend a religious (9) ____ceremony (lễ)_______.
Medical or health tourism is a relatively new type of tourist (10) ____activity (hoạt động)_________ where the main focus of the travel is improving one’s health, physical appearance or fitness.

Chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom