Ngoại ngữ dịch nghĩa

ngchau2001

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,066
4,343
679
20
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
lovely nghĩa là gì hả các bạn bạn
lovely:
- beautiful, attractive
- (informal) very enjoyable and pleasant; wonderful
- (informal) (of a person) very kind, generous and friendly
- Very lovely is not very common and is only used about the physical appearance of a person or thing.
 
Top Bottom