Địa 12 [Địa 12] Vấn đề an ninh lương thực

N

ngoctrang18

<P>Thứ nhất sản xuất LTTP là hoạt động chúnh trong sản xuất nông nghiệp, thế nên khi đảm bảo vấn đề an ninh LTTP ngoài việc đảm bảo bữa ăn cho người dân và nâng cao chất lượng cuộc sống, nó còn thúc đẩy nông nghiệp phát triển góp phần làm đa dạng hoá cơ cấu nông nghiệp, tạo việc làm tăng thu nhập...</P>
<P>Thứ hai việ đảm bảo an ninh lương thực sẽ tạo nguồn nguyên liệu cho các nghành công nghiệp chế biến từ đó góp phần làm đa dạng hoá cơ cấu nông nghiệp thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá.</P>
<P>Ngoài ra việc đảm bao an ninh lương thực còn trực tiếp tác động đến việc sản xuất hàng xuất khẩu, giữ ổn định giá car thị trường, ổn định đời sông nhân dân, tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia.</P>
 
Top Bottom