GDCD Đề TN GDCD lớp 9

Ocmaxcute

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng chín 2017
801
881
121
18
Nghệ An

Attachments

 • MÃ 5.docx
  18.4 KB · Đọc: 177
 • MÃ 6.docx
  182.1 KB · Đọc: 345
 • Mã 7.docx
  15.7 KB · Đọc: 136
 • mã 9.docx
  19.2 KB · Đọc: 104
 • Mã 10.docx
  18.8 KB · Đọc: 97
 • mã 11.docx
  17.8 KB · Đọc: 122
 • mã 12.docx
  25.6 KB · Đọc: 101
 • Mã 13.docx
  17.4 KB · Đọc: 88
 • Mã 14.docx
  19.8 KB · Đọc: 121
 • mã 15.docx
  18 KB · Đọc: 91
 • mã 16.docx
  17.9 KB · Đọc: 84
 • mã 17.docx
  17.1 KB · Đọc: 122
 • Mã 18.docx
  18.4 KB · Đọc: 357
 • Mã 19.docx
  22.1 KB · Đọc: 206
 • mã 20.docx
  25.4 KB · Đọc: 88

Ocmaxcute

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng chín 2017
801
881
121
18
Nghệ An
2 file còn lại nhé/////////
 

Attachments

 • Mã 21.docx
  20.7 KB · Đọc: 89
 • mã 22.docx
  18.7 KB · Đọc: 95

Lucifer0810

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
152
124
59
18
Nghệ An
THCS Bạch Liêu
Câu 3: Pháp luật nước ta cấm lạm dụng sức lao động đối với người lao động trong độ tuổi nào sau đây:
A. 15 tuổi B. 16 tuổi.
C. Dưới 18 tuổi D.Trên 18 tuổi
Câu này đáp án là bao nhiêu
 
Top Bottom