Đề cương anh

minhthu2k5

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng năm 2018
1,065
1,088
176
Quảng Nam
Hogwarts
Áp dụng lí thuyết để làm nhé
IV.

TenseActivePassive
Simple PresentS + V + OS+be +P2 + by + O
Present ContinuousS + am/is/are + V-ing + OS+ am/is/are + being+ P2 + by + O
Present PerfectS + has/have + P2 + OS + has/have + been + P2 + by + O
Simple PastS + V-ed + OS + was/were + P2 + by + O
Past ContinuousS + was/were + V-ing + OS+ was/were + being+ P2 + by + O
Past PerfectS+ had + P2+OS + had + been + P2 + by + O
Simple FutureS + will/shall + V + OS + will + be + P2 + by + O
Future PerfectS + will/shall + have + P2 + OS + will + have + been + P2 + by + O
Be + going toS + am/is/are + going to + V + OS + am/is/are + going to + be + P2 + by + O
Model VerbsS + model verb + V + O
S + modal Verb + have +P2
S + model verb + be + P2 + by + O
S + modal Verb + have been +P2
[TBODY] [/TBODY]

V.
Câu gián tiếp:
S +said
said to sb
told sb
that +Clause
[TBODY] [/TBODY]
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,623
4,570
461
17
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
View attachment 108509giúp mik bài 4 với bài 5 với
Cho mik bài hoan chinh nha
Bài 4 bạn dùng cấu trúc cuat bạn trên làm nhé
Bài 5:
1.He was a plumber
2. If/whether she is in class...
3.if/whether not used his phone again
4.if/whether could them hear she clearly
5 they could come on Monday
6. His uncle was working in an office near there.
7. If/ whether you wanted to visit....
Chúc bạn họct tốt ^^
 
  • Like
Reactions: Vũ Lan Anh

Vũ Lan Anh

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng sáu 2018
1,330
2,520
331
Thái Nguyên
FBI-CIA
Bài 4 bạn dùng cấu trúc cuat bạn trên làm nhé
Bài 5:
1.He was a plumber
2. If/whether she is in class...
3.if/whether not used his phone again
4.if/whether could them hear she clearly
5 they could come on Monday
6. His uncle was working in an office near there.
7. If/ whether you wanted to visit....
Chúc bạn họct tốt ^^
ơ này
câu 2 không chuyển is->was à
câu 3 là câu mệnh lệnh nên chuyển là not to use..
cấu trúc:upload_2019-4-9_20-49-14.png
 
  • Like
Reactions: hoa du
Top Bottom