English THPT Đảo ngữ

Anh trai mưa và em gái mưa

Học sinh
Thành viên
11 Tháng một 2019
183
25
26
16
Thừa Thiên Huế
Trường THCD Nguyễn Tri Phương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. You can't see this sort of mushroom anywhere else
→ No where else ..
2.If you didn't study more, you would fail in the test..
→ Were ....
3.After Mary came in, we started the party.
→ Soon after
4..If you promise to keep silent, I'll tell it to you.
→ Only if.
5.If I were in your place, I would forgive him.
→ Were
6. You will improve your English if you practise it everyday.
→ Only if ..
7. We couldn't start the match until it stopped raining.
→ Only when
8.If he had known where she was, he would have tried to pay her a visit..
→Had ...
9.He couldn't go out until he finished his homework.
→ It was not until
10.If you go home, ask Mum to give me 20 dollars.
→ Should .............
11.I won't reveal this to anyone under any curcumstances
Under no circumstances
12. The strange man had hardly left the house when you arrived.

→ Only after
13.If you don't follow my advice, you will end up in bankrupt
→ Should
14.If he shaved more often, he would be handsome.
Did.
15.I would have had a better seat it I had arrived five minutes earlier.

Had.
 
  • Love
Reactions: ng.htrang2004

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,290
8
4,221
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Vì đây là dạng bài cơ bản của đảo ngữ nên trước hết bạn xem qua link sau [Lý thuyết] Đảo ngữ - HMF. Những câu nào giống nhau, mình chỉ làm mẫu câu đầu tiên nhé
1. You can't see this sort of mushroom anywhere else
→ Nowhere else can you see this sort of mushroom
2.If you didn't study more, you would fail in the test..
→ Were you not to study more, you would fail in the test (phần đảo ngữ với câu điều kiện)
3. After Mary came in, we started the party.
→ Soon after mary came in did we started the party (dạng tượng tự với only after)
Những câu tương tự 12
4. If you promise to keep silent, I'll tell it to you.
→ Only if you promise to keep silent will I tell it to you (đảo ngữ với only)
Những câu tương tự 6
5. If I were in your place, I would forgive him.
→ Were I in your place, I would forgive him (phần đảo ngữ với câu điều kiện)
7. We couldn't start the match until it stopped raining.
→ Only when it stopped raining could we start the match (đảo ngữ với only)
8.If he had known where she was, he would have tried to pay her a visit..
→Had he known where she was, he would have tried to pay her a visit (đảo ngữ với câu điều kiện)
Những câu tương tự 15
9.He couldn't go out until he finished his homework.
→ It was not until he finished his homework that he could go out (cấu trúc it was not until)
10.If you go home, ask Mum to give me 20 dollars.
→ Should you go home, ask Mum to give me 20$ (phần đảo ngữ với câu điều kiện)
Những câu tương tự 13
11.I won't reveal this to anyone under any circumstances
Under no circumstances will I reveal this to anyone (đảo ngữ của các cụm từ chứa NO)
14. If he shaved more often, he would be handsome.
Did he shave more often, he would be handsome.
 
Top Bottom