Vật lí 12 Con lắc đơn thực hành

Hoàng Long AZ

TMod Vật lí
Cu li diễn đàn
17 Tháng mười hai 2017
2,085
3,179
444
▶️ Hocmai Forum ◀️
mn giúp mik giải chi tiết câu này vs
leduymanh2005
[imath]a.[/imath]
- Dùng thước đo chiều dài [imath]l[/imath] của dây treo
- Kéo vật nặng cho nó lệch so với vị trí cân bằng một góc rồi thả nhẹ (vận tốc bằng [imath]0[/imath]) tức là vị trí ở Biên, bấm đồng hồ ngay lúc thả và đến khi vật nặng quay lại vị trí thả thì dừng đồng hồ. Thời gian đồng hồ đo được là chu kì [imath]T[/imath] của con lắc
- Ta có:
[imath]\omega=\dfrac{2\pi}{T}=\sqrt[]{\dfrac{g}{l}}[/imath]
Các thông số [imath]l,T[/imath] đã biết suy ra được gia tốc [imath]g[/imath]

[imath]b.[/imath]
Lưu ý:
- Không kéo vật nặng lệch qua xa vị trí cân bằng vì khi đó con lắc sẽ không còn dao động điều hòa
- Dùng thước đo đo chuẩn độ dài dây treo và phải đổi về đơn vị mét

[imath]c.[/imath]
Ta có: [imath]\overline{T}=2\pi \sqrt[]{\dfrac{\overline{l}}{\overline{g}}} \Rightarrow \overline{g} = \dfrac{4.\pi^{2}.l}{T^{2}} = \dfrac{4.9,87.1,18}{2,2^{2}} \approx 9,6 m/s^{2}[/imath]
Sai số tương đối là:
[imath]\delta = \dfrac{\delta g}{g}=\dfrac{\Delta l}{l}+2.\dfrac{\Delta T}{T}=\dfrac{1}{118}+2.\dfrac{0,01}{2,2} \Rightarrow \delta g = 0,176 \approx 0,2[/imath]
Gia tốc trọng trường là:
[imath]g=\overline{g} \pm \delta g = 9,6 \pm 0,2 m/s^{2}[/imath]

Chúc bạn học tốt!
-----
Xem thêm: Tổng hợp kiến thức vật lí 12
 
Last edited:
Top Bottom