English THPT complete the sentences with the word in the box

Lý Kim Ngân

Học sinh
Thành viên
5 Tháng hai 2018
167
172
46
17
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

(( boiling collapsed exhausted
raced scrambled wandered ))
1/ The kids..... along the street.
2/ I felt...... after my walk.
3/ The weather was .... hot.
4/ We...... up the river bank with difficulty.
5/ I ..... along the beach in no hurry.
6/ At the end of the game, we....on the sand.
 
  • Like
Reactions: hanh2002123
Top Bottom