$\color{Magenta}{\bigstar\fbox{ĐỊA LÍ} \text{ Ống nhòm HM }\fbox{Thông báo}\bigstar }$

Status
Không mở trả lời sau này.
H

happy.swan

Sau khi cân nhắc lại thì BTC quyết định vòng 1 của Event ''Ống nhòm HM'' sẽ diễn ra liên tiếp vào 4 ngày: 25,26,27,28 /06/2014 để thuận tiện nhất cho tất cả các mem có thể tham gia.

đại diện BTC,
happy.swan
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom