Poll Results: sau 1 ngày,bạn thấy box này thế nào

Members who voted for 'Hơi tệ'