Vật lí Chuyên đề rơi tự do

Trần Thị Mỹ Duyên

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2017
40
12
91
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bạn Phúc thả hòn đá rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất. Biết thời gian rơi là 6s. Lấy g= 10m/s^2.
a) Tính độ cao vật rơi
b) Tại vị trí đó sau 1s bạn Phúc ném hòn đá thứ 2 theo phương thẳng đứng xuống dưới với vận tốc v, biết 2 vật chạm đất cùng lúc. Tìm v.
 

hươngxg2k2

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng mười 2017
11
3
6
21
Nghệ An
Bạn Phúc thả hòn đá rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất. Biết thời gian rơi là 6s. Lấy g= 10m/s^2.
a) Tính độ cao vật rơi
b) Tại vị trí đó sau 1s bạn Phúc ném hòn đá thứ 2 theo phương thẳng đứng xuống dưới với vận tốc v, biết 2 vật chạm đất cùng lúc. Tìm v.
ta có H=1/2gt2
H=1/2 nhân 10 nhân 6 bình
H=180m
b,v=70m/s
 

Tưi Tưi

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
493
696
119
21
Bạn Phúc thả hòn đá rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất. Biết thời gian rơi là 6s. Lấy g= 10m/s^2.
a) Tính độ cao vật rơi
b) Tại vị trí đó sau 1s bạn Phúc ném hòn đá thứ 2 theo phương thẳng đứng xuống dưới với vận tốc v, biết 2 vật chạm đất cùng lúc. Tìm v.

a) [tex]h=\frac{1}{2}gt^2=5t^2=5.6^2=180(m)[/tex]

b) Chọn trục tọa độ Oy có phương thẳng đứng, gốc tại mặt đất, chiều dương hướng lên. Gốc thời gian là lúc ném hòn đá thứ nhất

Pt cđ của 2 hòn đá

[tex]y_1=180-5t^2[/tex]

[tex]y_2=180-v(t-1)-5(t-1)^2[/tex]

Vật 1 chạm đất khi t=6s

Vật 2 chạm đất cùng lúc với vật 1 [tex]\Rightarrow 0=180-v(6-1)-5(6-1)^2\Rightarrow v=11(m/s)[/tex]
 
Top Bottom