chose the best answer

Từ Lê Thảo Vy

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng hai 2018
1,434
3,423
331
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
1.I'm going to...my friends on Sunday
A.visit B.visits C. visiting D.to visit
2.His father is not....but he is...
A. tall,tall B.fat,fat C.short,tall D.short,short
Cậu xem lại đề câu này nhé. Chứ cả 4 đáp án mình thấy đều không hợp lí.
 

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
17
Nghệ An
THCS Sơn Hải

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,658
4,750
471
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
theo mình thì câu 2 đáp án hợp lí nhất trong số cả 4 thì C nha
Còn theo mình đáp án A,B,D đều có thể đúng, còn đáp án C là sai. Liên từ "but" được đưa vào để chỉ sự tương phản giữa 2 vế, vậy có nghĩa là nếu người bố có đặc điểm thế này, thì người con sẽ không có đặc điểm như thế : Bố anh ta không béo/thấp/cao mà anh ta lại béo/thấp/cao. Nếu cả 2 đều gần tương tự như nhau [ không thấp - cao ] thì sẽ không có gì để đưa ra mà so sánh cả.
Đó là ý kiến của mình. Bạn tham khảo nhé.
 
Top Bottom