Chọn từ phù hợp vào chỗ trống.

Hà Kiều Chinh

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
30 Tháng mười một 2020
674
1,998
181
13
Đức Ninh- Tuyên Quang
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I,choose the best answer to compltethe following sentences
1,.............do people do at Burning Festival
A,What
B, Where
C, When
D, Why
2,This cartoon film is ..........I am............in watching it
A,interest / interesting
B, interested / interested
C,interesting /interesting
D,interesting/ interested
3,People of ............minorities in Phu Yen celebrate Hoi Mua Festival every March
A,national
B,native
C,ethnic
D,local
4,We used to........... Marbles when we were little, but now we don't
A,played
B,to play
C,playing
D,play
5, he..............in the same house since 1975
A,has lived
B,is living
C,lived
D,had lived
II, Supply the correct form of the words in the brackets
1, Although this film star is quite (FAME)...................,he was very mdest
2, Her.......................in the film last night was excellent (PERFORM)
cho mik cảm ơn trc nha!
 

Trịnh Thị Mai Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2020
457
1,369
106
Thanh Hóa
Trường Trung học Cơ Sở Định Hưng
5. A/D ( câu này chắc sai đề nha bạn )
Theo mình câu này vẫn đúng đề nhé
5. A, has lived
Vì sự việc anh ấy đã sống trong ngôi nhà này là quá khứ, còn việc anh ấy vẫn tiếp tục sống là ở hiện tại
Dựa vào cách dùng của HTHT:
- Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.
 
Top Bottom