English THPT Chọn đáp án đúng

Mai Anh Ngo

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng năm 2022
15
10
6
22
Quảng Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

17. Judges travel all round America ....... search of the best singer and bring them to Hollywood.
A. on B. in C. at D. for
18.In my family, we work together on household chores. We share the housework
A. equality B. equal C. equally D.unequally
19. Mr. Hoang found it difficult to be in charge of the household
A. financial B. financially C. finances D.financier
20. Nam doesn't enjoy being with other people. He isn't friendly. He is a(n)
A. unsociable B. society C. sociable D. friendly
 

Hà Võ Khánh Linh

Học sinh
Thành viên
4 Tháng chín 2021
35
26
21
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Câu 17 : B ( in search of : tìm kiếm )
Câu 18 : C ( equally : một cách ngang bằng, công bằng )
Câu 19 : C ( household finances : tài chính của gia đình )
Câu 20 : câu này bạn ghi thiếu đề rồi phải
Chúc bạn học tốt nha
 
Top Bottom