Chọn đáp án đúng

Phạm Thị Hải

Học sinh
Thành viên
7 Tháng chín 2018
128
40
26
17
Nghệ An
Thcs yên thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

GIẢI THÍCH CÁCH LÀM GIÚP MÌNH LUÔN Ạ
Chọn lỗi sai
1, Everything we think we have disposal of still here on our planet and it the ecosyste.
A. Everything B. We have C. Of still D our planet
2, sắp xếp
Despite/short day/ we/ complain/much/do
A. Despite such a short day, we tend to complain about having too much to do
B. Despite such a short day, we tend to complain having too much to do
C. Despite a short day, we tend to complain about too much to do
D. Despite such short day, we tend to complain about having too much do
3, The rise in house prices.......him to sell his house for a large profit
A. Managed B. Succeeded C. Enabled D. achieved
4, The..... of his first novel appeared in The Times yesterday
A. Review B. Survey C. Inspector D. Appraisal
5, Please don't waste everybody else's time as well as ......
A. We B.Us C. Ours D. Ourselves
6, The fire caused...... damage that the factory had to be demolished
A. So much B. Too much C. Such much D. Very much
 

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,235
1,479
211
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
GIẢI THÍCH CÁCH LÀM GIÚP MÌNH LUÔN Ạ
Chọn lỗi sai
1, Everything we think we have disposal of still here on our planet and it the ecosyste.
A. Everything B. We have C. Of still D our planet
2, sắp xếp
Despite/short day/ we/ complain/much/do
A. Despite such a short day, we tend to complain about having too much to do
B. Despite such a short day, we tend to complain having too much to do
C. Despite a short day, we tend to complain about too much to do
D. Despite such short day, we tend to complain about having too much do
3, The rise in house prices.......him to sell his house for a large profit
A. Managed B. Succeeded C. Enabled D. achieved
4, The..... of his first novel appeared in The Times yesterday
A. Review B. Survey C. Inspector D. Appraisal
5, Please don't waste everybody else's time as well as ......
A. We B.Us C. Ours D. Ourselves
6, The fire caused...... damage that the factory had to be demolished
A. So much B. Too much C. Such much D. Very much

1.C
2.A
giải thchs
such +(a/an)+adj+danh từ

3.C
4.A
5.C

6.A
 
Last edited:

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,235
1,479
211
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
Câu 1 tại sao là C ạ
để như bạn đầu
Everything we think we have disposal of still here on our planet and it the ecosyste.

Tất cả mọi thứ chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã xử lý vẫn còn ở đây trên hành tinh của chúng tôi và đó là hệ sinh thái.
còn khi bỏ "of still" thì Everything we think we have disposal of still here on our planet and it the ecosyste.
Tất cả mọi thứ chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có xử lý ở đây trên hành tinh của chúng tôi và đó là hệ sinh thái.(nó sẽ hợp câu,ngắn gọn,theo đúng grammar)
 
  • Like
Reactions: Phạm Thị Hải

ngchau2001

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,066
4,343
679
20
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Chọn lỗi sai
1, Everything we think we have disposal of still here on our planet and it the ecosyste.
A. Everything B. We have C. Of still D our planet
Câu này đang thiếu động từ chính
2, sắp xếp
Despite/short day/ we/ complain/much/do
A. Despite such a short day, we tend to complain about having too much to do
B. Despite such a short day, we tend to complain having too much to do
C. Despite a short day, we tend to complain about too much to do
D. Despite such short day, we tend to complain about having too much do
3, The rise in house prices.......him to sell his house for a large profit
A. Managed B. Succeeded C. Enabled D. achieved
enable sb to do sth: khiến cho ai có thể làm gì
4, The..... of his first novel appeared in The Times yesterday
A. Review B. Survey C. Inspector D. Appraisal
- inspector: a person whose job is to visit schools, factories, etc. to check that rules are being obeyed and that standards are acceptable
- appraisal: a judgement of the value, performance or nature of somebody/something
- review: a report in a newspaper or magazine, or on the Internet, television or radio, in which somebody gives their opinion of a book, play, film/movie, etc.; the act of writing this kind of report
- survey: an investigation of the opinions, behaviour, etc. of a particular group of people, which is usually done by asking them questions

5, Please don't waste everybody else's time as well as ......
A. We B.Us C. Ours D. Ourselves
- ours = our time
6, The fire caused...... damage that the factory had to be demolished
A. So much B. Too much C. Such much D. Very much
so .... that ...
 
Top Bottom