English THCS Chọn đáp án đúng

Hồ Bảo Trâm

Học sinh
Thành viên
15 Tháng chín 2018
171
57
36
17
Hà Tĩnh
THCS Bồng Lĩnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.
The doctor told me he could___nothing wrong with my health.
a. discover
b. realise
c. notice
d. find
2.
By the time Alfonso finally graduated from high school, he___seven different schools because his parents moved frequently.
a. attended
b. was attending
c. has been attending
d. had attended
 

ng.htrang2004

Mod Anh
Cu li diễn đàn
9 Tháng chín 2017
5,617
1
9,564
899
17
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
  • Like
Reactions: Hồ Bảo Trâm

ng.htrang2004

Mod Anh
Cu li diễn đàn
9 Tháng chín 2017
5,617
1
9,564
899
17
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
By the time Alfonso finally graduated from high school, he___seven different schools because his parents moved frequently.
a. attended
b. was attending
c. has been attending
d. had attended
By the time Alfonso finally graduated from high school, he___seven different schools because his parents moved frequently.
a. attended
b. was attending
c. has been attending
d. had attended
By the time dùng trong thi tương lai hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành
 
Top Bottom