English THPT Chọn câu trả lời đúng

nguyenhoangphuc2304@gmail.com

Học sinh
Thành viên
2 Tháng bảy 2021
396
173
36

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,077
7
3,995
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
At lunch time, the queue for this popular restaurant ______ out of the door.
A. Spreads = trải dài (cái gì)
B. Stretches = to spread over a large area or distance
C. Lengthens = kéo dài (vật)
D. Trails = to move slowly and without energy or enthusiasm
=>B
 
Top Bottom