Toán 12 Cho hai hàm số $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+2$ và $y=g'(x)$

_dm.ttt

TMod Anh
Cu li diễn đàn
7 Tháng sáu 2017
657
2
1,180
176
Đắk Lắk
FTU2
Đồ thị của hàm số bậc 3 [math]y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+3[/math] là đồ thị đường cong trên hình.
Untitled.png

Nhìn hình ta có f(2)= -2 <=> x=2, y = -2 được biểu diễn bằng điểm A(2;-2) trong hình, thay x=2 vào f(x) phía trên ta có: 8a+4b+2c+2 = -2
Tương tự với f(3) = -1 <=> x=3, y = -1 được biểu diễn bằng điểm B(3;-1) trong hình, thay x = 3 vào f(x) phía trên ta có: 27a+9b+3c+2 = -1.
(Giá trị -2 và -1 lần lượt là giá trị của y khi x = 2 và x = 3).
Đọc thêm về Hàm số tại đây nhé HS lũy thừa, mũ và logarit

Còn chỗ nào không hiểu em có thể hỏi thêm nhé!

Chúc em học tốt.
 
  • Like
Reactions: minhloveftu
Top Bottom