Chinh phục bài tập về LƯỢNG TỪ

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh' bắt đầu bởi Thiên Thuận, 17 Tháng chín 2021.

Lượt xem: 3,603

 1. Vinhtrong2601

  Vinhtrong2601 Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,202
  Điểm thành tích:
  491
  Nơi ở:
  Long An
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Thị Trấn Đông Thành

  Question 31: Give me ______ examples, please!
  A. a few
  B.
  a little
  C. few
  D. little
  Question 32: Is there ______ orange juice in the glass?
  A. any
  B.
  some
  C. many
  D. lots of
  Question 33: Tuna doesn't want ______ to do.
  A. something
  B. anything
  C. nothing
  D.
  everything
  Question 34: Can you speak Japanese? - Yes, ______
  A. a few
  B. few
  C. a little
  D.
  little
  Question 35: Thank you very ______ for your help.
  A. many
  B. much
  C.
  a lot of
  D. little
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 2. Xuân Hải Trần

  Xuân Hải Trần Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,215
  Điểm thành tích:
  491
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!

  Question 31: Give me ______ examples, please!
  A. a few
  B.
  a little
  C. few
  D. little
  Question 32: Is there ______ orange juice in the glass?
  A. any
  B.
  some
  C. many
  D. lots of
  Question 33: Tuna doesn't want ______ to do.
  A. something
  B. anything
  C. nothing
  D.
  everything
  Question 34: Can you speak Japanese? - Yes, ______
  A. a few
  B. few
  C. a little
  D.
  little
  Question 35: Thank you very ______ for your help.
  A. many
  B. much
  C.
  a lot of
  D. little
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 3. Hà Kiều Chinh

  Hà Kiều Chinh Cựu CTV CLB Lịch sử Thành viên

  Bài viết:
  638
  Điểm thành tích:
  181
  Nơi ở:
  Tuyên Quang
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Đức Ninh

  Question 31: Give me ______ examples, please!
  A. a few
  B. a little
  C. few
  D. little
  Question 32: Is there ______ orange juice in the glass?
  A. any
  B. some
  C. many
  D. lots of
  Question 33: Tuna doesn't want ______ to do.
  A. something
  B. anything
  C. nothing
  D. everything
  Question 34: Can you speak Japanese? - Yes, ______
  A. a few
  B. few
  C. a little
  D. little
  Question 35: Thank you very ______ for your help.
  A. many
  B. much
  C. a lot of
  D. little
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 4. Yuriko - chan

  Yuriko - chan Cựu TMod Địa Thành viên

  Bài viết:
  1,155
  Điểm thành tích:
  511
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  ..................

  BÀI TẬP - PART 7
  Question 31:
  Give me ______ examples, please!
  A. a few
  B.
  a little
  C. few
  D. little
  Question 32: Is there ______ orange juice in the glass?
  A. any
  B.
  some
  C. many
  D. lots of
  Question 33: Tuna doesn't want ______ to do.
  A. something
  B. anything
  C. nothing
  D.
  everything
  Question 34: Can you speak Japanese? - Yes, ______
  A. a few
  B. few
  C. a little
  D.
  little
  Question 35: Thank you very ______ for your help.
  A. many
  B. much
  C.
  a lot of
  D. little
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 5. Junery N

  Junery N Cựu Hỗ trợ viên Thành viên HV CLB Địa lí

  Bài viết:
  4,537
  Điểm thành tích:
  996
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  In the sky

  Question 31: Give me ______ examples, please!
  A. a few
  B.
  a little
  C. few
  D. little
  Question 32: Is there ______ orange juice in the glass?
  A. any
  B.
  some
  C. many
  D. lots of
  Question 33: Tuna doesn't want ______ to do.
  A. something
  B. anything
  C. nothing
  D.
  everything
  Question 34: Can you speak Japanese? - Yes, ______
  A. a few
  B. few
  C. a little
  D.
  little
  Question 35: Thank you very ______ for your help.
  A. many
  B. much
  C.
  a lot of
  D. little
   
  kaede-kunThiên Thuận thích bài này.
 6. Thiên Thuận

  Thiên Thuận Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  3,796
  Điểm thành tích:
  1,004
  Nơi ở:
  Vĩnh Long
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh

  ĐÁP ÁN - PART 7
  Question 31: Give me ______ examples, please!
  A. a few
  B.
  a little
  C. few
  D. little
  Question 32: Is there ______ orange juice in the glass?
  A. any
  B.
  some
  C. many
  D. lots of
  Question 33: Tuna doesn't want ______ to do.
  A. something
  B. anything
  C.
  nothing
  D. everything
  Question 34: Can you speak Japanese? - Yes, ______
  A. a few
  B. few
  C. a little
  D. little
  Question 35: Thank you very ______ for your help.
  A. many
  B. much
  C.
  a lot of
  D. little
   
 7. Thiên Thuận

  Thiên Thuận Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  3,796
  Điểm thành tích:
  1,004
  Nơi ở:
  Vĩnh Long
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh

  BÀI TẬP - PART 8
  Question 36: She is very rich. She has ______ money in the bank.
  A. a great deal of
  B. many
  C. a large number of
  D. few
  Question 37: The waiter put too ______ sugar in the coffee. It became so sweet that we couldn't drink it.
  A. many
  B. much
  C. few
  D. little
  Question 38: I have got ______ homework to do.
  A. many
  B. few
  C. a lot of
  D. a large number of
  Question 39: He has talked too ______ .
  A. much
  B. many
  C. few
  D. a great deal
  Question 40: She made very ______ mistakes.
  A. much
  B. many
  C. little
  D. a number of
   
  Roses_are_rosie thích bài này.
 8. Roses_are_rosie

  Roses_are_rosie Cựu Mod Văn Thành viên HV CLB Địa lí

  Bài viết:
  2,042
  Điểm thành tích:
  726
  Nơi ở:
  Lâm Đồng
  Trường học/Cơ quan:
  Lý Tự Trọng

  Question 36: She is very rich. She has ______ money in the bank.
  A. a great deal of
  B.
  many
  C. a large number of
  D. few
  Question 37: The waiter put too ______ sugar in the coffee. It became so sweet that we couldn't drink it.
  A. many
  B. much
  C.
  few
  D. little
  Question 38: I have got ______ homework to do.
  A. many
  B. few
  C. a lot of
  D.
  a large number of
  Question 39: He has talked too ______ .
  A. much
  B.
  many
  C. few
  D. a great deal
  Question 40: She made very ______ mistakes.
  A. much
  B.
  many
  C. little
  D. a number of
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 9. Hà Kiều Chinh

  Hà Kiều Chinh Cựu CTV CLB Lịch sử Thành viên

  Bài viết:
  638
  Điểm thành tích:
  181
  Nơi ở:
  Tuyên Quang
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Đức Ninh

  BÀI TẬP - PART 8
  Question 36:
  She is very rich. She has ______ money in the bank.
  A. a great deal of
  B. many
  C. a large number of
  D. few
  Question 37: The waiter put too ______ sugar in the coffee. It became so sweet that we couldn't drink it.
  A. many
  B. much
  C. few
  D. little
  Question 38: I have got ______ homework to do.
  A. many
  B. few
  C. a lot of
  D. a large number of
  Question 39: He has talked too ______ .
  A. much
  B. many
  C. few
  D. a great deal
  Question 40: She made very ______ mistakes.
  A. much
  B. many
  C. little
  D. a number of
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 10. Yuriko - chan

  Yuriko - chan Cựu TMod Địa Thành viên

  Bài viết:
  1,155
  Điểm thành tích:
  511
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  ..................

  Question 36: She is very rich. She has ______ money in the bank.
  A. a great deal of
  B.
  many
  C. a large number of
  D. few
  Question 37: The waiter put too ______ sugar in the coffee. It became so sweet that we couldn't drink it.
  A. many
  B. much
  C.
  few
  D. little
  Question 38: I have got ______ homework to do.
  A. many
  B. few
  C. a lot of
  D.
  a large number of
  Question 39: He has talked too ______ .
  A. much
  B.
  many
  C. few
  D. a great deal
  Question 40: She made very ______ mistakes.
  A. much
  B.
  many
  C. little
  D. a number of
   
  Quang Đức !Thiên Thuận thích bài này.
 11. Quang Đức !

  Quang Đức ! Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  94
  Điểm thành tích:
  51
  Nơi ở:
  Nghệ An
  Trường học/Cơ quan:
  Tiểu Học Quỳnh Hồng

  Question 36: She is very rich. She has ______ money in the bank.
  A. a great deal of
  B. many
  C. a large number of
  D. few
  Question 37: The waiter put too ______ sugar in the coffee. It became so sweet that we couldn't drink it.
  A. many
  B. much
  C. few
  D. little
  Question 38: I have got ______ homework to do.
  A. many
  B. few
  C. a lot of
  D. a large number of
  Question 39: He has talked too ______ .
  A. much
  B. many
  C. few
  D. a great deal
  Question 40: She made very ______ mistakes.
  A. much
  B. many
  C. little
  D. a number of
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 12. Junery N

  Junery N Cựu Hỗ trợ viên Thành viên HV CLB Địa lí

  Bài viết:
  4,537
  Điểm thành tích:
  996
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  In the sky

  Question 36: She is very rich. She has ______ money in the bank.
  A. a great deal of
  B.
  many
  C. a large number of
  D. few
  Question 37: The waiter put too ______ sugar in the coffee. It became so sweet that we couldn't drink it.
  A. many
  B. much
  C.
  few
  D. little
  Question 38: I have got ______ homework to do.
  A. many
  B. few
  C. a lot of
  D.
  a large number of
  Question 39: He has talked too ______ .
  A. much
  B.
  many
  C. few
  D. a great deal
  Question 40: She made very ______ mistakes.
  A. much
  B.
  many
  C. little
  D. a number of
   
 13. Phạm Thúy Hằng

  Phạm Thúy Hằng Phụ trách BP Quản lí|Cựu Mod CĐ|Thiên tài vật lí Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,088
  Điểm thành tích:
  1,078
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nam Từ Liêm

  Question 36: She is very rich. She has ______ money in the bank.
  A. a great deal of
  B.
  many
  C. a large number of
  D. few
  Question 37: The waiter put too ______ sugar in the coffee. It became so sweet that we couldn't drink it.
  A. many
  B. much
  C.
  few
  D. little
  Question 38: I have got ______ homework to do.
  A. many
  B. few
  C. a lot of
  D.
  a large number of
  Question 39: He has talked too ______ .
  A. much
  B.
  many
  C. few
  D. a great deal
  Question 40: She made very ______ mistakes.
  A. much
  B. many.
  C.
  little
  D. a number of
   
  Yuriko - chan, Thiên Thuậnphamkimcu0ng thích bài này.
 14. Vinhtrong2601

  Vinhtrong2601 Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,202
  Điểm thành tích:
  491
  Nơi ở:
  Long An
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Thị Trấn Đông Thành

  Question 36: She is very rich. She has ______ money in the bank.
  A. a great deal of
  B. many
  C. a large number of
  D. few
  Question 37: The waiter put too ______ sugar in the coffee. It became so sweet that we couldn't drink it.
  A. many
  B. much
  C. few
  D. little
  Question 38: I have got ______ homework to do.
  A. many
  B. few
  C. a lot of
  D. a large number of
  Question 39: He has talked too ______ .
  A. much
  B. many
  C. few
  D. a great deal
  Question 40: She made very ______ mistakes.
  A. much
  B. many
  C. little
  D. a number of
   
  Thiên ThuậnXuân Hải Trần thích bài này.
 15. Xuân Hải Trần

  Xuân Hải Trần Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,215
  Điểm thành tích:
  491
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!

  Question 36: She is very rich. She has ______ money in the bank.
  A. a great deal of
  B.
  many
  C. a large number of
  D. few
  Question 37: The waiter put too ______ sugar in the coffee. It became so sweet that we couldn't drink it.
  A. many
  B. much
  C.
  few
  D. little
  Question 38: I have got ______ homework to do.
  A. many
  B. few
  C. a lot of
  D.
  a large number of
  Question 39: He has talked too ______ .
  A. much
  B.
  many
  C. few
  D. a great deal
  Question 40: She made very ______ mistakes.
  A. much
  B. many.
  C.
  little
  D. a number of
   
  Thiên ThuậnVinhtrong2601 thích bài này.
 16. Quyenpsgtot2

  Quyenpsgtot2 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  208
  Điểm thành tích:
  81
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Phan Bội Châu

  Question 36: She is very rich. She has ______ money in the bank.
  A. a great deal of
  B.
  many
  C. a large number of
  D. few
  Question 37: The waiter put too ______ sugar in the coffee. It became so sweet that we couldn't drink it.
  A. many
  B. much
  C.
  few
  D. little
  Question 38: I have got ______ homework to do.
  A. many
  B. few
  C. a lot of
  D.
  a large number of
  Question 39: He has talked too ______ .
  A. much
  B.
  many
  C. few
  D. a great deal
  Question 40: She made very ______ mistakes.
  A. much
  B.
  many
  C. little
  D. a number of​
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 17. warm sunset

  warm sunset Cựu CTV CLB Lịch sử Thành viên

  Bài viết:
  355
  Điểm thành tích:
  121
  Nơi ở:
  Tuyên Quang
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Đức Ninh

  BÀI TẬP - PART 8
  Question 36:
  She is very rich. She has ______ money in the bank.
  A. a great deal of
  B. many
  C. a large number of
  D. few
  Question 37: The waiter put too ______ sugar in the coffee. It became so sweet that we couldn't drink it.
  A. many
  B. much
  C. few
  D. little
  Question 38: I have got ______ homework to do.
  A. many
  B. few
  C. a lot of
  D. a large number of
  Question 39: He has talked too ______ .
  A. much
  B. many
  C. few
  D. a great deal
  Question 40: She made very ______ mistakes.
  A. much
  B. many
  C. little
  D. a number of
   
 18. Thiên Thuận

  Thiên Thuận Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  3,796
  Điểm thành tích:
  1,004
  Nơi ở:
  Vĩnh Long
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh

  ĐÁP ÁN - PART 8
  Question 36: She is very rich. She has ______ money in the bank.
  A. a great deal of
  B.
  many
  C. a large number of
  D. few
  Question 37: The waiter put too ______ sugar in the coffee. It became so sweet that we couldn't drink it.
  A. many
  B. much
  C.
  few
  D. little
  Question 38: I have got ______ homework to do.
  A. many
  B. few
  C. a lot of
  D. a large number of
  Question 39: He has talked too ______ .
  A. much
  B.
  many
  C. few
  D. a great deal
  Question 40: She made very ______ mistakes.
  A. much
  B. many
  C.
  little
  D. a number of
   
 19. Thiên Thuận

  Thiên Thuận Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  3,796
  Điểm thành tích:
  1,004
  Nơi ở:
  Vĩnh Long
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh

  BÀI TẬP - PART 9
  Question 41: They know ______ about what to do.
  A. many
  B. few
  C. little
  D. the number of
  Question 42: ______ children are ill-prepared for employment.
  A. Much
  B. Most
  C. A little
  D. Most of
  Question 43: Would you like ______ champagne to drink?
  A. some
  B. few
  C. a few
  D. many
  Question 44: When I studied Shakespeare, I thought his plays were ______ boring.
  A. many
  B. much
  C. few
  D. a few
  Question 45: ______ of the students are good today.
  A. Most
  B. Much
  C. A little
  D. Very
   
  warm sunset thích bài này.
 20. Vinhtrong2601

  Vinhtrong2601 Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,202
  Điểm thành tích:
  491
  Nơi ở:
  Long An
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Thị Trấn Đông Thành

  BÀI TẬP - PART 9
  Question 41: They know ______ about what to do.
  A. many
  B. few
  C. little
  D. the number of
  Question 42: ______ children are ill-prepared for employment.
  A. Much
  B. Most
  C. A little
  D. Most of
  Question 43: Would you like ______ champagne to drink?
  A. some
  B. few
  C. a few
  D. many
  Question 44: When I studied Shakespeare, I thought his plays were ______ boring.
  A. many
  B. much
  C. few
  D. a few
  Question 45: ______ of the students are good today.
  A. Most
  B. Much
  C. A little
  D. Very
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY