Sử Chiến tranh Trịnh Nguyễn

Thần Linh Vũ Mộng

Banned
Banned
Thành viên
7 Tháng mười một 2019
268
204
51
Hà Tĩnh
Thcs Liên Hương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Diễn biến chiến tranh Trịnh Nguyễn
Chiến tranh Trịnh Nguyễn dai dẳng diễn ra từ năm 1627 đến 1672 với 7 lần đánh nhau. Diễn biến chiến tranh chủ yếu diễn ra tại Quảng Bình, Hà Tĩnh ngày nay
Cuộc chiến đầu tiên 1627
Trịnh Tráng khởi 20 vạn đại quân thủy bộ vào nam vào tháng 3 năm 1627. Phía Nguyễn cử các tướng đón đánh. Quân Trịnh chủ động tấn công tuy nhiên không đánh lại quân Nguyễn nên đành bỏ chạy. Sau đó quân Nguyễn phao tin Quan Trịnh làm phản tại miền Bắc, đội quân của Trịnh nhạc phải thu quân về Bắc.
Cuộc chiến thứ hai 1633
Năm 1631, thế tử Kỳ con trưởng chúa Nguyễn chết, lập con thứ hai Lan lên thay, đưa con thứ 4 là Anh Kỳ trấn giữ Quảng Nam. Anh âm mưu thông đồng với chúa Trịnh, đồng ý làm nội ứng cho Trịnh Tráng. Năm 1633, Trịnh Tráng khởi binh nam tiến lần thứ hai. Tuy nhiên Anh không làm nội ứng, quân Trịnh bị đánh úp phải rút chạy về Bắc.
Cuộc chiến thứ ba 1643
Năm 1643, Trịnh Tráng điều quân vào nam chiếm lại Bắc Bố Chính. Chúa Trịnh cử hai con là Tạc và Lệ đi tiên phong. Sau đó quân Trịnh rút lui về Bắc. Tháng 6 năm 1643 chúa Trịnh đề nghị ba tàu chiến Hà Lan tiến vào cửa Thuận An đánh chúa Nguyễn. Tuy nhiên cuối cùng quân Trịnh vẫn thua quân Nguyễn.
Cuộc chiến thứ tư 1648
Trịnh Tráng sai Lê Văn Hiểu khởi binh nam tiến lần thứ tư vào Tháng 2 âm lịch năm 1648. Quân Trịnh bị thủy quân Nguyễn chặn đánh, thua lớn chạy đến tận sông Gianh. Tháng 3 năm 1648 chúa Nguyễn ngã bệnh chết trên thuyền trên đường về Thuận Hóa, quân Nguyễn từ bỏ ý định đánh ra Bắc. Nguyễn Phúc Tần lên thay chúa Lan với danh hiệu Hiền Vương.
Cuộc chiến thứ năm 1655 – 1660
Chúa Nguyễn sai quân đánh tiến ra Bắc vào tháng 4 năm 1655, quân Trịnh đầu hàng. Đây là cuộc chiến kéo dài nhất trong chiến tranh Trịnh – Nguyễn. Đây cũng là lần duy nhất mà quân Nguyễn Chủ động dẫn quân đánh chiếm quân Trịnh. Qua trận này cả hai bên đều có thắng và thua, ban đầu là quân Nguyễn thắng, trận sau là quân Trịnh Thắng.
Cuộc chiến thứ sáu 1661–1662
Sau 1 năm nghỉ binh quân Trịnh lại tiến hành đưa quân vào nam tháng 10 năm 1661. Tuy nhiên sau nhiều tháng đánh qua lại quân Trịnh thua phải rút quân về.
Cuộc chiến thứ bảy 1672
Chúa Trịnh lại cử binh nam tiến năm 1672. Tuy nhiên lần này quân Trịnh vẫn không chống trả lại được quân Nguyễn nên đành rút lui về Đàng Ngoài.
bài viết được tóm tắt từ một số nguồn
 

Ruka93

Banned
Banned
Thành viên
16 Tháng chín 2018
460
437
76
28
Hà Nội
THPT Thạch Thất
Diễn biến chiến tranh Trịnh Nguyễn
Chiến tranh Trịnh Nguyễn dai dẳng diễn ra từ năm 1627 đến 1672 với 7 lần đánh nhau. Diễn biến chiến tranh chủ yếu diễn ra tại Quảng Bình, Hà Tĩnh ngày nay
Cuộc chiến đầu tiên 1627
Trịnh Tráng khởi 20 vạn đại quân thủy bộ vào nam vào tháng 3 năm 1627. Phía Nguyễn cử các tướng đón đánh. Quân Trịnh chủ động tấn công tuy nhiên không đánh lại quân Nguyễn nên đành bỏ chạy. Sau đó quân Nguyễn phao tin Quan Trịnh làm phản tại miền Bắc, đội quân của Trịnh nhạc phải thu quân về Bắc.
Cuộc chiến thứ hai 1633
Năm 1631, thế tử Kỳ con trưởng chúa Nguyễn chết, lập con thứ hai Lan lên thay, đưa con thứ 4 là Anh Kỳ trấn giữ Quảng Nam. Anh âm mưu thông đồng với chúa Trịnh, đồng ý làm nội ứng cho Trịnh Tráng. Năm 1633, Trịnh Tráng khởi binh nam tiến lần thứ hai. Tuy nhiên Anh không làm nội ứng, quân Trịnh bị đánh úp phải rút chạy về Bắc.
Cuộc chiến thứ ba 1643
Năm 1643, Trịnh Tráng điều quân vào nam chiếm lại Bắc Bố Chính. Chúa Trịnh cử hai con là Tạc và Lệ đi tiên phong. Sau đó quân Trịnh rút lui về Bắc. Tháng 6 năm 1643 chúa Trịnh đề nghị ba tàu chiến Hà Lan tiến vào cửa Thuận An đánh chúa Nguyễn. Tuy nhiên cuối cùng quân Trịnh vẫn thua quân Nguyễn.
Cuộc chiến thứ tư 1648
Trịnh Tráng sai Lê Văn Hiểu khởi binh nam tiến lần thứ tư vào Tháng 2 âm lịch năm 1648. Quân Trịnh bị thủy quân Nguyễn chặn đánh, thua lớn chạy đến tận sông Gianh. Tháng 3 năm 1648 chúa Nguyễn ngã bệnh chết trên thuyền trên đường về Thuận Hóa, quân Nguyễn từ bỏ ý định đánh ra Bắc. Nguyễn Phúc Tần lên thay chúa Lan với danh hiệu Hiền Vương.
Cuộc chiến thứ năm 1655 – 1660
Chúa Nguyễn sai quân đánh tiến ra Bắc vào tháng 4 năm 1655, quân Trịnh đầu hàng. Đây là cuộc chiến kéo dài nhất trong chiến tranh Trịnh – Nguyễn. Đây cũng là lần duy nhất mà quân Nguyễn Chủ động dẫn quân đánh chiếm quân Trịnh. Qua trận này cả hai bên đều có thắng và thua, ban đầu là quân Nguyễn thắng, trận sau là quân Trịnh Thắng.
Cuộc chiến thứ sáu 1661–1662
Sau 1 năm nghỉ binh quân Trịnh lại tiến hành đưa quân vào nam tháng 10 năm 1661. Tuy nhiên sau nhiều tháng đánh qua lại quân Trịnh thua phải rút quân về.
Cuộc chiến thứ bảy 1672
Chúa Trịnh lại cử binh nam tiến năm 1672. Tuy nhiên lần này quân Trịnh vẫn không chống trả lại được quân Nguyễn nên đành rút lui về Đàng Ngoài.
bài viết được tóm tắt từ một số nguồn
Kèo thứ 5 hơi tiếc cho team Nguyễn, khi đã chiếm được mấy huyện ở Nghệ An, cơ mà cơ yếu hơn địch, các tướng Nguyễn lại loằng ngoằng còn mấy ông đồng minh hão ở đất Bắc như team Lê, Chúa Bầu lại chơi bại ngồi đợi thời cơ nên đổ bể hết.
Cơ mà bạn viết không đưa kèo Hoàng Ngũ Phúc vào à?
 
Top Bottom