Địa châu âu

Lưu Hà My

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng ba 2017
36
18
6
20
Quỳnh Lưu- Nghệ An
Kinh tế phát triển không đều:
-Ôxtraylia là nc có ngành king tế phát triển
+Các ngành CN: khai khoáng,chế tạo máy, điện tử, chế biến thực phẩm...
+Các nông sản xuất khẩu: lúa mì, thịt bò, thịt cừu...
-Các đảo khác có nên kinh tế đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch, khai thac tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu(khoáng sản, nông sản, hải sản, gỗ..)
 
Top Bottom