Vật lí 12 Câu 40 đề minh hoạ môn vật lý 2022

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,227
2,397
351
18
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 40: Cho mạch điện như hình [imath]H1[/imath], trong đó tụ điện có điện dung [imath]C[/imath] thay đổi được. Hình [imath]H2[/imath] là đồ thị biếu diễn sự phụ thuộc của điện áp [imath]u_{\mathrm{AB}}[/imath] giữa hai điểm [imath]A[/imath] và [imath]B[/imath] theo thời gian [imath]t[/imath]. Biểt rằng, khi [imath]C=C_{1}[/imath] thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây là [imath]u_{\mathrm{AM}}=15 \cos (100 \pi t+\varphi)(\mathrm{V})[/imath], khi [imath]C=C_{2}[/imath] thì điện áp giữa hai đầu tụ điện là [imath]u_{\mathrm{MB}}=10 \sqrt{3} \cos \left(100 \pi t-\frac{\varphi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)(\mathrm{V})[/imath]. Giá trị của [imath]\varphi[/imath] là
A. [imath]0,71[/imath] rad.
B. [imath]1,57[/imath] rad.
C. [imath]1,05[/imath] rad.
D. [imath]1,31[/imath] rad.
Ảnh chụp Màn hình 2022-03-31 lúc 22.24.10.png
 

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,227
2,397
351
18
Nghệ An
Hướng dẫn:
Dựa vào hình giản đồ: [imath]\Rightarrow \varphi=\frac{\pi}{2}=1,57(rad)[/imath]
Chọn B
Ảnh chụp Màn hình 2022-03-31 lúc 22.46.34.png
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Bạch Vân .
Top Bottom