Sử 10 Cách mạng tư sản Pháp

Bách Lý Thiên Song

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng chín 2020
882
677
111

Đinh Nguyễn Tâm Như

Học sinh
Thành viên
21 Tháng mười hai 2020
30
31
21
liên hệ tuyên ngôn nhân quyền- dân quyền của Pháp với tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
giúp mình câu này với cảm ơn
Hàn Lê Diễm QuỳnhTrích tuyên ngôn nhân quyền - dân quyền trong tnđl của nước VNDCCH: "Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi""
Bạn có thể xem thêm tại bài viết này: https://ubmt.quangbinh.gov.vn/3cms/...ung-gia-tri-tu-tuong-tien-bo-cua-thoi-dai.htm
 
Top Bottom