C++

aviaiva

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng ba 2008
23
7
106
30
An Giang
https://vatlypt.com
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
int n, total = 0;
cin >> n;
for (int i = 0; i < n; i++) {
total += 10000;
}
cout << total << endl;
return 0;
}
 
Top Bottom