bùn wa'

Z

zonzon90

kêu hoài zay??đứng lên và làm gì đó_ko lên ngồi đây để ca thán_phí thời gian wa'
 
O

oil3uonoi

ôi buôn ơi
buồn có nghe không buôn ơi
ơi buồn ơi
buồn lên cao như diều gặp gió buồn ơi
 
7

7124119

buồn như con chuồn chuồn!!!!!

chuồn chuồn bay thấp thì mưa
bay cao thì nắng
bay vừa thì râm
em đây thấy trời tối sầm
thấy chuồn bay thấp
lầm bầm ......mưa đây!!!!
 
Top Bottom