GDCD bản sắc văn hóa dân tộc

Min Hana

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng chín 2018
364
222
76
16
Đà Nẵng
Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Thái Bình

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
543
976
121
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
- Bản thân có ý thức nghiên cứu, tìm hiểu về bản sắc văn hoá dân tộc tại địa phương mình để từ đó phổ biến, tuyên truyền rộng rãi cho các bạn cũng như trong cộng đồng dân cư, quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương mình tới các địa phương khác.
- Có thái độ đấu tranh phê phán những thói hư tật xấu, những biểu hiện phi văn hoá, những hành vi và tư tưởng ảnh hưởng xấu tới bản sắc văn hoá dân tộc.
 
  • Like
Reactions: Min Hana
Top Bottom