Poll Results: bạn nghĩ sao về PP mới này

Members who voted for 'A - Một PP mới rất hay và hiệu quả - tôi muốn tham gia'