English THCS bài tổng hợp

Smile EXO-L

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng bảy 2018
409
480
51
18
Hà Tĩnh
EXO Entertainment - SM Entertainment
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. The goverment is responsible for the .................. of health care ( provde)
2. You ...........touch electrical wires with wet hands
A.needn't B.mustn't C.don't have to D. aren't allowed to
3. I was so ............. with my study result that i didn't want to have a vacation (satisfy)
4. Building a new factory there would be ................ disastrous (envinronment )
5. You can not enter the country without the .............. documents ( require)
6. I was so angry I was absolutely ..............(speech)
7. Our city has some open spaces ,but they are not very............. ( access)
8.I usually buy my clothes ....................It's cheaper than going to the dress maker
A. on the house B. in public C. off the peg D. on the shelf
9.When the unemployers have nothing to do ,they will feel bored and hopeless
10.Quoc knew what the answer was after reading the book
-> By the time
11. My parents lent me the money . ....................... I couldn't have afforded the trip
A. Otherwise B.However C. Therefore D. Only if
 
Last edited:

ng.htrang2004

Mod Anh
Cu li diễn đàn
9 Tháng chín 2017
5,619
1
9,568
899
17
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Lúc sáng mình làm ntn:
1. The government is responsible for the .................. of health care ( provde) => Đề sai
provision
2. You ...........touch electrical wires with wet hands
A.needn't B.mustn't C.don't have to D. aren't allowed to
3. I was so ............. with my study result that i didn't want to have a vacation (satisfy)
unsatisfied
4. Building a new factory there would be ................ disastrous (environment )
environmentally
5. You can not enter the country without the .............. documents ( require)
requirements
6. I was so angry I was absolutely ..............(speech)
outspoken
7. Our city has some open spaces ,but they are not very............. ( access)
accessible
8.I usually buy my clothes ....................It's cheaper than going to the dress maker
A. on the house (Miễn phí) B. in public (Công khai) C. off the peg (May sẵn) D. on the shelf (ế)
9.When the unemployers have nothing to do ,they will feel bored and hopeless
@Tuấn Anh Phan Nguyễn @phuongdaitt1
unemployers => unemployed??
10.Quoc knew what the answer was after reading the book
-> By the time Quoc read the book, he hadn't known what the answer was
11. My parents lent me the money . ....................... I couldn't have afforded the trip
A. Otherwise B.However C. Therefore D. Only if
 

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
Lúc sáng mình làm ntn:
1. The government is responsible for the .................. of health care ( provde) => Đề sai
provision
2. You ...........touch electrical wires with wet hands
A.needn't B.mustn't C.don't have to D. aren't allowed to
3. I was so ............. with my study result that i didn't want to have a vacation (satisfy)
unsatisfied
4. Building a new factory there would be ................ disastrous (environment )
environmentally
5. You can not enter the country without the .............. documents ( require)
requirements
6. I was so angry I was absolutely ..............(speech)
outspoken
7. Our city has some open spaces ,but they are not very............. ( access)
accessible
8.I usually buy my clothes ....................It's cheaper than going to the dress maker
A. on the house (Miễn phí) B. in public (Công khai) C. off the peg (May sẵn) D. on the shelf (ế)
9.When the unemployers have nothing to do ,they will feel bored and hopeless
@Tuấn Anh Phan Nguyễn @phuongdaitt1
unemployers => unemployed??
10.Quoc knew what the answer was after reading the book
-> By the time Quoc read the book, he hadn't known what the answer was
11. My parents lent me the money . ....................... I couldn't have afforded the trip
A. Otherwise B.However C. Therefore D. Only if
A cũng nghĩ giống như em
The + adj : chỉ tập hợp (động từ chia số nhiều)
 

ng.htrang2004

Mod Anh
Cu li diễn đàn
9 Tháng chín 2017
5,619
1
9,568
899
17
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
A cũng nghĩ giống như em
The + adj : chỉ tập hợp (động từ chia số nhiều)
Em cũng đoán thế, vì không có unemployer, nhưng trong phòng thi em không làm thế :(
We are polluting our environment without knowing that effect they have on our life
Có phải là they have => it has?
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
Em cũng đoán thế, vì không có unemployer, nhưng trong phòng thi em không làm thế :(
We are polluting our environment without knowing that effect they have on our life
Có phải là they have => it has?
Hả, em thi HSG rồi hả ?
Uhm, bởi vì "polluting our environment" là số ít
 

ng.htrang2004

Mod Anh
Cu li diễn đàn
9 Tháng chín 2017
5,619
1
9,568
899
17
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Hả, em thi HSG rồi hả ?
Uhm, bởi vì "polluting our environment" là số ít
Em thi lúc sáng :( Mà ngồi trong phòng thi nhiều câu em không làm được, mà ra khỏi phòng thi nó mới xuất hiện trong đầu ...
I was so ............. with my study result that i didn't want to have a vacation
Bạn em làm là unsatisfactory có đúng không nhỉ?
 

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
Em thi lúc sáng :( Mà ngồi trong phòng thi nhiều câu em không làm được, mà ra khỏi phòng thi nó mới xuất hiện trong đầu ...
I was so ............. with my study result that i didn't want to have a vacation
Bạn em làm là unsatisfactory có đúng không nhỉ?
~_~
A làm như thế này (Cụm này học ở lớp 10)
unsatisfied with
 
Top Bottom