Ngoại ngữ Bài tập

Phạm Thanh Thảo

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng ba 2017
19
5
16
21
Hải Dương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Chữa lỗi sai
a. This morning I got up more early than usual.
b. You shouldn't carrying so much cash in your pocket when traveling.
c. Vinh looked happily when his team won the game.
d. Paul doesn't speak much Vietnamese, only a little words.
e. What did you do if you met an alien from outer space?
f. My uncle is the man whose is wearing a suit with red tie.
2. Viết lại câu với từ cho trước.
a. You should run or you will miss the bus.
=> If you
b. My father walked to the office in spite of the heavy rain.
=> Although
c. Minh doesn't lean to play the piano because she doesn't have time.
=> If Minh.
d. It's the first time I've ever listened to jazz music.
=> I have
 

Cindy Phuong

Học sinh
Thành viên
29 Tháng ba 2017
46
20
31
20
1. a. more early--> earlier
b. carrying--> carry
c. happily--> happy
d. little--> few
e. did--> would
f. whose--> who
2. a. If you don't run, you will miss the bus
b. Although it rains heavily, my father walked to the office
c. If Minh had time, he would learn to play the piano
d. I have never listened to jazz music before
mình không chắc có đúng ko nữa, hi vọng giúp được bạn;)
 

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
21
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
b. My father walked to the office in spite of the heavy rain.
=> Although it rained heavily, my father walked to the office.
c. Minh doesn't lean to play the piano because she doesn't have time.
=> If Minh had time, she would learn to play the piano
:)
 

Asuna Yuuki

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
23 Tháng hai 2017
3,131
7,551
799
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
1. Chữa lỗi sai
a. This morning I get up more early than usual.
b. You shouldn't carry so much cash in your pocket when traveling.
c. Vinh looked happy when his team won the game.
d. Paul doesn't speak much Vietnamese, only a few words.
e. What would/could you do if you met an alien from outer space?
f. My uncle is the man who is wearing a suit with red tie.
2. Viết lại câu với từ cho trước.
a. You should run or you will miss the bus.
=> If you don't run, you will miss the bus
b. My father walked to the office in spite of the heavy rain.
=> Although the rain was heavy, my father walked to the office
c. Minh doesn't lean to play the piano because she doesn't have time.
=> If Minh has time, he will learn to play the piano
d. It's the first time I've ever listened to jazz music.
=> I have not listened to jazz music before
 
Top Bottom