Bài tập word form

kimmui2003@gmail.com

Học sinh
Thành viên
18 Tháng bảy 2019
28
1
21
18
Nghệ An
THPT Tân Kì 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

 • 1.She looked with ____ ( proud) at the result or her work .
 • 2.I've been ____(employ) for sĩ months . I have to find work at once
 • 3.Nowadays there are many children lacking their __(parent) care
 • 4.At this club we have a vey large and active ___ ( member)
 • 5.The head injury from the car accident ___(deaf) her for life.
 • 6.This part of the form is not __(apply) to foreign students
 • 7.You have to admire her single-minded ___(determine) to learn English
 • 8.The atttacks continued with increasing ___(severe)
 
Last edited:

nhatminh1472005

Banned
Banned
Thành viên
24 Tháng sáu 2017
643
411
101
Hà Nội
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
 • 1.She looked with ____ ( proud) at the result or her work .
 • 2.I've been ____(employ) for sĩ months . I have to find work at once
 • 3.Nowadays there are many children lacking their __(parent) care
 • 4.At this club we have a vey large and active ___ ( member)
 • 5.The head injury from the car accident ___(deaf) her for life.
 • 6.This part of the form is not __(apply) to goreign students
 • 7.You have to admire her single-minded ___(determine) to learn English
 • 8.The atttacks continued with increasing ___(severe)
 • 1.She looked with pride ( proud) at the result or her work .
 • 2.I've been employed(employ) for six months. I have to find work at once
 • 3.Nowadays there are many children lacking their parental(parent) care
 • 4.At this club we have a very large and active membership (member).
 • 5.The head injury from the car accident deafens(deaf) her for life.
 • 6.This part of the form is not applied(apply) to foreign students.
 • 7.You have to admire her single-minded determination (determine) to learn English.
 • 8.The atttacks continued with increasing severity (severe).
Lần sau bạn nhớ đặt đúng tiêu đề nhé!
 

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,044
1,874
311
17
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
 • 1.She looked with pride ( proud) at the result or her work .
 • 2.I've been employed(employ) for six months. I have to find work at once
 • 3.Nowadays there are many children lacking their parental(parent) care
 • 4.At this club we have a very large and active membership (member).
 • 5.The head injury from the car accident deafens(deaf) her for life.
 • 6.This part of the form is not applied(apply) to foreign students.
 • 7.You have to admire her single-minded determination (determine) to learn English.
 • 8.The atttacks continued with increasing severity (severe).
Lần sau bạn nhớ đặt đúng tiêu đề nhé!
2.Unemployed(I have to find work=thất nghiệp)
6.
Applicable(Applicable to : phù hợp với)
 
Last edited:

Thư Võ

Cựu Cố vấn tập sự Tiếng Anh
Thành viên
14 Tháng tư 2017
88
125
46
22
Quảng Nam
Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 • 1.She looked with _pride___ ( proud) at the result or her work .
 • 2.I've been unemployed ____(employ) for sĩ months . I have to find work at once
 • 3.Nowadays there are many children lacking their _parental_(parent) care
 • 4.At this club we have a vey large and active _membership__ ( member)
 • 5.The head injury from the car accident __deafens_(deaf) her for life.
 • 6.This part of the form is not applicable_(apply) to foreign students
 • 7.You have to admire her single-minded determination___(determine) to learn English
 • 8.The atttacks continued with increasing severity___(severe)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom