Bài tập về thì hiện tại hoàn thành

khongnhoten2k8

Học sinh
Thành viên
14 Tháng sáu 2019
23
3
21
13
Vĩnh Phúc
Học sinh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.I (have)_____this bike since I was a teenager and I still use it.
2.The weather (be)_____quite good since Christmas.
3.I (study)_____very hard for this examination.
4.He (play)_____for the football club for several years, but it's time to leave it now.
5.Mike and his brother (learn)_____English for three years.
6.Mr.Brown (play)_____chess since eight o'clock.
7.It (not rain) _____since last week.
8.We (not see) _____our new teacher yet.
9.My aunt (work) _____in this hospital for eleven years.
10.She (see) _____the film before.
PUT THE VERDS IN THE BRACKETS IN THE PRESENT PERFECT TENSE (đề bài)
Giúp mik vs chiều mai mik phải nộp rồi....Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!
 

Trịnh Phú Quỳnh

Học sinh
Thành viên
29 Tháng ba 2020
108
165
21
17
Hải Dương
Trường THCS Lê Thanh Nghị
1.I have had this bike since I was a teenager andI still use it.
2.The weather has been quite good since Christmas.
3.I have studied very hard for this examination.
4.He has played for the football club for several years, but it's time to leave it now.
5.Mike and his brother have learnt English for three years.
6.Mr.Brown has played chess since eight o'clock.
7.It hasn’t rained since last week.
8.We haven’t seen our new teacher yet.
9.My aunt has worked in this hospital for eleven years.
10.She has seen the film before.
Cấu trúc: S + have/has + Vpp
Có gì thắc mắc hỏi lại nha
Chúc em học tốt :D
 
Top Bottom