Toán 8 Bài 3 Những Đẳng Thức Đáng Nhớ

hungtvt

Học sinh
Thành viên
31 Tháng tám 2019
23
8
21
Cà Mau
THCS Trần Văn Thời
sao dễ vậy
[tex](a+b)(a+b)=a^{2}+2ab+b^{2}[/tex]

-----------------------------------------------------------HẾT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Top Bottom