Toán tiểu học Ba tổ sản xuất đào một con mương dài $175m$

Blutrue Sumien

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng sáu 2021
4
37
6

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,806
4
2,214
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
Ba tổ sản xuất đào một con mương dài 175m. Tổ Một đào được nhiều hơn tổ Hai 16m, tổ Ba đào ít hơn tổ Một 10m. Hỏi mỗi tổ đào được bao nhiêu mét?
Các anh chị giúp em với , em cần gấp

Gọi số m tổ 1 đào được là x
ta có tổ 1 đào được nhiều hơn tổ 2 là 16m. Vậy tổ 2 đào được (x-16) m
tổ 3 đào ít hơn tổ 1 là 10m. Vậy tổ 3 đào được (x-10)m
Ba tổ đào được 175m. Vậy $x+(x-16)+(x-10)=175$ (m) $\Rightarrow x=67$(m)
Vậy tổ 1 đào được 67m, tổ 2 đào được 51m, tổ 3 đào được 57m.
Có gì khúc mắc e hỏi lại nhé <3
 

Trịnh Cẩm Tú

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười một 2021
1
2
6
13
Hà Nội
Gọi số m tổ 1 đào được là x
ta có tổ 1 đào được nhiều hơn tổ 2 là 16m. Vậy tổ 2 đào được (x-16) m
tổ 3 đào ít hơn tổ 1 là 10m. Vậy tổ 3 đào được (x-10)m
Ba tổ đào được 175m. Vậy $x+(x-16)+(x-10)=175$ (m) $\Rightarrow x=67$(m)
Vậy tổ 1 đào được 67m, tổ 2 đào được 51m, tổ 3 đào được 57m.
Có gì khúc mắc e hỏi lại nhé <3
Ba tổ sản xuất đào một con mương dài 175m. Tổ Một đào được nhiều hơn tổ Hai 16m, tổ Ba đào ít hơn tổ Một 10m. Hỏi mỗi tổ đào được bao nhiêu mét?
Các anh chị giúp em với , em cần gấp
Bài toán này ta có thể giải theo cách số học như sau:
Vẽ sơ đồ ra ta có thể thấy tổ 1 và tổ 3 đào được nhiều hơn tổ 2 là: 16 + 6 = 22m. Vậy ta lấy tổng số trừ đi số này sẽ là ba lần số mét của tổ 2 đào được là: (175-22):3=51m
Từ đó ta tìm được số mét đào được của tổ 1 là 67m; tổ 3 là 57m
 

hoangduong_1009

Học sinh mới
20 Tháng mười một 2023
5
0
1
11
Hà Nội
Gọi số mét mà tổ 1 đào được là x
Ta có tổ 1 đào được nhiều hơn tổ 2 là 16m. Vậy tổ 2 đào được (x-16) m
Tổ 3 đào ít hơn tổ 1 là 10m. Vậy tổ 3 đào được (x-10)m
Ba tổ đào được 175m. Vậy x+(x−16)+(x−10)=175x+(x−16)+(x−10)=175 (m) ⇒x=67⇒x=67(m)
Vậy tổ 1 đào được 67m, tổ 2 đào được 51m, tổ 3 đào được 57m.
Chúc em học tốt nhá
 
Top Bottom