Ngoại ngữ [Anh 12] Giải thích

oliviascarlettt

Học sinh
Thành viên
21 Tháng ba 2017
35
18
31
20
TP - HCM
45 C. could (quá khứ của Can, thường dùng trong những câu từ chối để giảm phần thô thiển)
You could ask me to do the job, but i don't want to do: bạn có thể yêu cầu/ nhờ tôi làm việc đó, nhưng tôi không muốn làm => Từ chối nhẹ nhàng, lịch sự
- May/might: diễn tả hành động có thể xảy ra hoặc nói về sự cho phép, nhượng bộ
- would: dạng quá khứ của thì tương lai (sẽ) hoặc những câu hỏi như "Would you mind.....?"
39 B. should have said: Đã nên nói (Điều này đã xảy ra trong quá khứ và đáng lẽ phải nên làm như vậy nhưng "The children" lại không làm)
- Will have said: sẽ phải nói (trong tương lai)
- must say: phải nói (hiện tại)
- Should say: nên nói (hiện tại)
___
Trên là cách mình hiểu
 

Starter2k

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
16 Tháng tám 2017
504
831
164
TP Hồ Chí Minh
45 C. could (quá khứ của Can, thường dùng trong những câu từ chối để giảm phần thô thiển)
You could ask me to do the job, but i don't want to do: bạn có thể yêu cầu/ nhờ tôi làm việc đó, nhưng tôi không muốn làm => Từ chối nhẹ nhàng, lịch sự
- May/might: diễn tả hành động có thể xảy ra hoặc nói về sự cho phép, nhượng bộ
- would: dạng quá khứ của thì tương lai (sẽ) hoặc những câu hỏi như "Would you mind.....?"
39 B. should have said: Đã nên nói (Điều này đã xảy ra trong quá khứ và đáng lẽ phải nên làm như vậy nhưng "The children" lại không làm)
- Will have said: sẽ phải nói (trong tương lai)
- must say: phải nói (hiện tại)
- Should say: nên nói (hiện tại)
___
Trên là cách mình hiểu
Bạn cho mình hỏi tại sao ko thể dùng might? Mk nghĩ vẫn hợp lí nếu dùng might chứ?
 

Starter2k

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
16 Tháng tám 2017
504
831
164
TP Hồ Chí Minh
45 C. could (quá khứ của Can, thường dùng trong những câu từ chối để giảm phần thô thiển)
You could ask me to do the job, but i don't want to do: bạn có thể yêu cầu/ nhờ tôi làm việc đó, nhưng tôi không muốn làm => Từ chối nhẹ nhàng, lịch sự
- May/might: diễn tả hành động có thể xảy ra hoặc nói về sự cho phép, nhượng bộ
- would: dạng quá khứ của thì tương lai (sẽ) hoặc những câu hỏi như "Would you mind.....?"
39 B. should have said: Đã nên nói (Điều này đã xảy ra trong quá khứ và đáng lẽ phải nên làm như vậy nhưng "The children" lại không làm)
- Will have said: sẽ phải nói (trong tương lai)
- must say: phải nói (hiện tại)
- Should say: nên nói (hiện tại)
___
Trên là cách mình hiểu
Nếu dùng "Might" câu này sẽ ko khác biệt với "Could" về nghĩa. Nhưng might diễn tả 1 sự vc có thể xảy ra "Việc nhờ tôi" thì bạn có quyền làm, nhưng tôi thực sự ko muốn làm. Còn khi dùng "Could" thì diễn tả khả năng trong tương lai/ quá khứ nhưng ở đây sự vc nhờ là hoàn toàn hiển nhiên cơ mà?
 

oliviascarlettt

Học sinh
Thành viên
21 Tháng ba 2017
35
18
31
20
TP - HCM
Cả 2 từ could, might đều nói đến hành động có khả năng xảy ra, nhưng

_You could ask me to do the job => Bạn có thể nhờ tôi làm việc này
_You might ask me to do the job => Có thể là bạn sẽ nhờ tôi làm việc này
 
Top Bottom