Poll Results: tìm phép ẩn dụ

Members who voted for 'b.thuyền,biển'