Ngoại ngữ 9

ngchau2001

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,066
4,343
679
20
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
turn the following sentences into direct speech
"He told me to rest for a while"
=> I was told to rest for a while.
 
Top Bottom