Ngoại ngữ 9

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,349
704
21
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
turn the following sentences into direct speech
"He told me to rest for a while"
=> I was told to rest for a while.
 
Top Bottom